Opleiding regressietherapie: lesprogramma

Lesprogramma eerste jaar 2018; lesdagen op zaterdag

Datum           
Lesonderwerp Docent
27-01-2018 Opening opleidingsjaar.
Kennismaking met leertherapeuten, uitreiking syllabus, bestellen leerboeken en verdere toelichting
 
27-01-2018 Les 1: Gesprekstechniek: voorgesprek, focussen, volgen CB
10-02-2018 Les 2: Pijnlijke herinneringen herbeleven CB
24-02-2018 Les 3: Brugtechnieken, traumaregressies, innerlijk kindwerk 1 CB 
10-03-2018 Les 4: Personificatie, aura-exploratie, innerlijk kindwerk 2 CB
24-03-2018 Les 5: Hangover-regressies MB 
07-04-2018 Les 6: Zwangerschap en geboorte  JK
21-04-2018 Les 7: Aanhechten en obsessies door familie en directe omgeving MB
12-05-2018 Les 8: Aanhechten en obsessies door vreemden (spirit releasement)  HtD
26-05-2018 Oefendag met co-trainer JK 
09-06-2018 Oefensessies onder supervisie  CB
08-09-2018 Les 9: Karakter en innerlijke beslissingen; postulaten  PR e.a.
22-09-2018 Les 10: Probleemgerichte sessies: contracten, methodenkeuze; macrostructuur en microstructuur CB
06-10-2018 Les 11: Psychosomatische traumatiek: ongevallen, geweld en chirurgie HtD
20-10-2018 Oefendag met co-trainer  PR 
03-11-2018 Oefensessies onder supervisie PR e.a. 
17-11-2018 Les 12: De lijn in het huidige leven MB
08-12-2018 Les 13: Professionaliteit CB 
  Evaluatiedag Tasso met docenten, supervisoren, huiswerkbegeleiders en klassenvertegenwoordigers  
  UITREIKING CERTIFICATEN  

HtD=Hans ten Dam, MB =Marion Boon, CB=Claudine Bonnet, PR=Paula Repi, JK=Jacqueline Klein, HK=Henriët Kornelis

Tentamen psychologisch inzicht: 16-04 toesturen vragen, uiterlijk 30-04 antwoorden inleveren.
Tentamen therapeutische praktijk: 22-10 toesturen vragen, uiterlijk 05-11 antwoorden inleveren.
Eindverslagen inleveren uiterlijk 17-11.
Hertentamens: 07-01-2019 toesturen vragen, uiterlijk 21-01-2019antwoorden inleveren.

 

Lesprogramma eerste jaar 2017-2018; lesdagen op vrijdag

Datum           
Lesonderwerp Docent
29-09-2017 Opening opleidingsjaar.
Kennismaking met leertherapeuten, uitreiking syllabus, bestellen leerboeken en verdere toelichting
 
13-10-2017 Les 1: Gesprekstechniek: voorgesprek, focussen, volgen CB
27-10-2017 Les 2: Pijnlijke herinneringen herbeleven CB
10-11-2017 Les 3: Brugtechnieken, traumaregressies, innerlijk kindwerk 1 CB 
24-11-2017 Les 4: Personificatie, aura-exploratie, innerlijk kindwerk 2 CB
08-12-2017 Les 5: Hangover-regressies MB 
05-01-2018 Les 6: Zwangerschap en geboorte  JK
19-01-2018 Les 7: Aanhechten en obsessies door familie en directe omgeving MB
02-02-2018 Les 8: Aanhechten en obsessies door vreemden (spirit releasement)  HtD
23-02-2018 Oefendag met co-trainer JK 
16-03-2018 Les 9: Karakter en innerlijke beslissingen; postulaten CB
23-03-2018 Oefensessies onder supervisie  PR e.a.
06-04-2018 Les 10: Probleemgerichte sessies: contracten, methodenkeuze; macrostructuur en microstructuur CB
20-04-2018 Les 11: Psychosomatische traumatiek: ongevallen, geweld en chirurgie HtD
04-05-2018 Oefendag met co-trainer  PR 
25-05-2018 Oefensessies onder supervisie PR e.a. 
08-06-2018 Les 12: De lijn in het huidige leven MB
22-06-2018 Les 13: Professionaliteit CB 
25-06-2018 Evaluatiedag Tasso met docenten, supervisoren, huiswerkbegeleiders en klassenvertegenwoordigers  
29-06-2018 UITREIKING CERTIFICATEN  

HtD=Hans ten Dam, MB =Marion Boon, CB=Claudine Bonnet, PR=Paula Repi, JK=Jacqueline Klein, HK=Henriët Kornelis

Tentamen psychologisch inzicht: 05-01 toesturen vragen, uiterlijk 19-01 antwoorden inleveren.
Tentamen therapeutische praktijk: 27-04 toesturen vragen, uiterlijk 11-05 antwoorden inleveren.
Eindverslagen inleveren uiterlijk 08-06.
Hertentamens: 17-08 toesturen vragen, uiterlijk 31-08 antwoorden inleveren.

Lesprogramma tweede jaar 2017-2018; lesdagen op vrijdag

Datum         
Lesonderwerp Docent
29-09-2017 Kennismaking leertherapeuten, bestellen leerboeken, toelichting programma  
06-10-2017 Les 1: Het direct voorgaande leven HtD
20-10-2017 Les 2: Onverwerkt sterven; pseudo-obsessoren HtD/PR 
03-11-2017 Les 3: Tussen dood en geboorte: LBL-sessies IW 
17-11-2017 Les 4: Traumatische levens en hangover-levens opsporen CB
01-12-2017 Les 5: Patronen en polariteiten door levens heen HtD
15-12-2017 Les 6: Karma en dharma: Levens van gezondheid en ziekte MB 
12-01-2018 Les 7: Karma en dharma: Levens van rijkdom en armoede MB
26-01-2018 Oefendag met co-trainer PR 
09-02-2018 Les 8: Lichaamswerk in vorige levens JB 
23-02-2018 Oefensessies onder supervisie PR e.a.
02-03-2018 Les 9: Recursieve problemen in reïncarnatietherapie HtD 
16-03-2018 Oefensessies onder supervisie PR e.a. 
23-03-2018 Les 10: Karma en dharma: Levens van oorlog en vrede  MB
13-04-2018 Les 11: Karma en dharma; Positieve en negatieve spirituele levens  MB
04-05-2018 Extra dag casebesprekingen  JK
18-05-2018 Oefensessies onder supervisie  PR e.a.
08-06-2018 Les 12: Rijgsessies en kringsessies  HtD
15-06-2018 Casepresentaties  
25-06-2018 Evaluatiedag Tasso met docenten, supervisoren, huiswerkbegeleiders en klassenvertegenwoordigers  
29-06-2018 UITREIKING CERTIFICATEN  

HtD = Hans ten Dam, MB = Marion Boon, CB = Claudine Bonnet, IW = Ina Wullf, PR = Paula Repi, JB = Janine Booij

Tentamen Reïncarnatietherapie: 17-11 vragen, 01-12 antwoorden inleveren.
Tentamen Inzicht in reïncarnatie: 09-03 vragen, 23-03 antwoorden inleveren.
Tentamen Therapiepraktijk: 08-06 ter plaatse maken (1 u 15')
Hertentamens: 17-08 toesturen vragen, uiterlijk 31-08 antwoorden inleveren.

Lesprogramma derde jaar 2017-2018; lesdagen op vrijdag

Datum          
Lesonderwerp Docent
29-09-2017 Kennismaken met leercliënten, toelichting op programma  
13-10-2017 Les 1: Transpersoonlijke processen HtD
27-10-2017 Les 2: Opzetten van een scriptie HtD 
13-11-2017 Uiterste inleverdatum eerste opzet scriptie  
01-12-2017 Les 3: Schaduwwerk MB 
12-01-2018 Les 4: Voormenselijke ervaringen en buitenaardse levens HtD 
02-02-2018 Les 5: Bijzondere interventies MB 
09-03-2018 Les 6: Soul retrieval en hoger zelf HtD
13-04-2018 Les 7: Grote integraties CB
18-05-2018 Les 8: Core Issue sessies HtD 
22-05-2018 Uiterste inleverdatum scripties  
01-06-2018 Presentatie scripties  
25-06-2018 Evaluatiedag Tasso met docenten, supervisoren, huiswerkbegeleiders en klassenvertegenwoordigers  
29-06-2018 UITREIKING CERTIFICATEN  

HtD = Hans ten Dam, MB = Marion Boon, CB = Claudine Bonnet IW=Ina Wulff

Verder deelname aan tenminste zeven dagen nascholingsmodules naar keuze van Tasso of anderen. Voor meer informatie over nascholingen: bekijk de website of de Tasso-Mail. 

Lesprogramma eerste jaar 2016-2017 

Datum           
Lesonderwerp Docent
16-09-2016 Opening opleidingsjaar.
Kennismaking met leertherapeuten, uitreiking syllabus, bestellen leerboeken en verdere toelichting
HK e.a.
30-09-2016 Les 1: Gesprekstechniek: voorgesprek, focussen, volgen  CB
14-10-2016 Les 2: Pijnlijke herinneringen herbeleven  CB
28-10-2016 Les 3: Brugtechnieken, traumaregressies, innerlijk kindwerk 1 CB 
11-11-2016 Les 4: Personificatie, aura-exploratie, innerlijk kindwerk 2  CB
25-11-2016 Les 5: Hangover-regressies MB 
09-12-2016 Les 6: Zwangerschap en geboorte  CB
06-01-2017 Les 7: Aanhechten en obsessies door familie en directe omgeving MC 
20-01-2017 Les 8: Aanhechten en obsessies door vreemden (spirit releasement)  HtD
03-02-2017 Oefendag met co-trainer JK 
24-02-2017 Les 9: Karakter en innerlijke beslissingen; postulaten  CB
10-03-2017 Oefensessies onder supervisie  PR e.a.
24-03-2017 Les 10: Probleemgerichte sessies: contracten, methodenkeuze; macrostructuur en microstructuur  CB
07-04-2017 Les 11: Psychosomatische traumatiek: ongevallen, geweld en chirurgie  HtD
21-04-2017 Oefendag met co-trainer (facultatief) PR 
12-05-2017 Oefensessies onder supervisie PR e.a. 
26-05-2017 Les 12: Professionaliteit  CB
06-06-2017  Uiterste inleverdatum eindverslagen  
09-06-2017 Les 13: De lijn in het huidige leven MB 
26-06-2017 Evaluatiedag Tasso met docenten, supervisoren, huiswerkbegeleiders en klassenvertegenwoordigers  
30-06-2017 UITREIKING CERTIFICATEN  

HtD=Hans ten Dam, MB =Marion Boon, CB=Claudine Bonnet, PR=Paula Repi, JK=Jaqueline Klein, HK=Henriët Kornelis

Tentamen psychologisch inzicht: 09-12 toesturen vragen, uiterlijk 30-12 antwoorden inleveren.
Tentamen therapeutische praktijk: 14-04 toesturen vragen, uiterlijk 28-04 antwoorden inleveren.
Hertentamens: 18-08 toesturen vragen, uiterlijk 01-09 antwoorden inleveren.

 

Lesprogramma tweede jaar 2016-2017

Datum         
Lesonderwerp Docent
16-09-2016 Kennismaking leertherapeuten, bestellen leerboeken, toelichting programma HK e.a.
07-10-2016 Les 1: Het direct voorgaande leven  HtD
21-10-2016 Les 2: Onverwerkt sterven; pseudo-obsessoren HtD 
04-11-2016 Les 3: Tussen dood en geboorte: LBL-sessies IW 
18-11-2016 Les 4: Traumatische levens en hangover-levens opsporen  CB
02-12-2016 Les 5: Patronen en polariteiten door levens heen  HtD
16-12-2016 Les 6: Karma en dharma: Levens van gezondheid en ziekte MB 
13-01-2017 Les 7: Karma en dharma: Levens van rijkdom en armoede  MB
27-01-2017 Oefendag met co-trainer PR 
10-02-2017 Les 8: Lichaamswerk in vorige levens JB 
24-02-2017 Oefensessies onder supervisie  PR e.a.
03-03-2017 Les 9: Recursieve problemen in reïncarnatietherapie HtD 
17-03-2017 Oefensessies onder supervisie PR e.a. 
31-03-2017 Les 10: Karma en dharma: Levens van oorlog en vrede  MB
21-04-2017 Les 11: Karma en dharma; Positieve en negatieve spirituele levens  MB
12-05-2017 Extra dag casebesprekingen  JK
19-05-2017 Oefensessies onder supervisie  PR e.a.
06-06-2017 Uiterste inleverdatum eindverslag  
09-06-2017 Les 12: Rijgsessies en kringsessies  HtD
26-06-2017 Evaluatiedag Tasso met docenten, supervisoren, huiswerkbegeleiders en klassenvertegenwoordigers  
30-06-2017 UITREIKING CERTIFICATEN  

HtD = Hans ten Dam, MB = Marion Boon, CB = Claudine Bonnet, IW = Ina Wullf, PR = Paula Repi, JB = Janine Booij

18-11 vragen, 02-12 antwoorden: Tentamen Reïncarnatietherapie
10-03 vragen, 24-03 antwoorden: Tentamen Inzicht in reïncarnatie
09-06 ter plaatse maken (1 u 15'): Tentamen Therapiepraktijk
Hertentamens: 18-08 toesturen vragen, uiterlijk 01-09 antwoorden inleveren. .

 

Lesprogramma derde jaar 2016-2017

Datum          
Lesonderwerp Docent
16-09-2016 Kennismaken met leercliënten, toelichting op programma IW e.a.
23-09-2016 Les 1: Transpersoonlijke processen  HtD
30-09-2016 Les 2: Opzetten van een scriptie HtD 
28-10-2016 Les 3: Schaduwwerk MB 
14-11-2016 Uiterste inleverdatum eerste opzet scriptie  
09-12-2016 Les 4: Voormenselijke ervaringen en buitenaardse levens HtD 
03-02-2017 Les 5: Bijzondere interventies MB 
10-03-2017 Les 6: Soul retrieval en hoger zelf  HtD
07-04-2017 Les 7: Grote integraties  CB
19-05-2017 Les 8: Core Issue sessies HtD 
22-05-2017 Uiterste inleverdatum scripties  
02-06-2017 Les 9: Presentatie scripties  
26-06-2017 Evaluatiedag Tasso met docenten, supervisoren, huiswerkbegeleiders en klassenvertegenwoordigers  
30-06-2017 UITREIKING CERTIFICATEN  

HtD = Hans ten Dam, MB = Marion Boon, CB = Claudine Bonnet IW=Ina Wulff

Verder deelname aan tenminste zeven dagen nascholingsmodules naar keuze van Tasso of anderen. Voor meer informatie over nascholingen: bekijk de website of de Tasso-Mail.