Nascholingen 2018-2019

Werken vanuit het Lichaam

Mariël van de Weert

15 december 2018

Werken vanuit het lichaam.

Binnen regressietherapie nemen somatische gewaarwordingen een belangrijke plaats in. Gebruikt als brug bij een inductie kunnen ze direct toegang geven tot geladen zielsinhouden. Opkomend in een regressie maken ze de ervaring ‘echt’ en compleet.

In deze nascholing staat het werken met en vanuit het lichaam centraal. We zullen oefenen het lichaam als geheugenreservoir actief te gebruiken. De geoefende methode kan als inductietechniek in de regressiepraktijk gebruikt worden.

Van oudsher worden lichaamshoudingen gebruikt om specifieke energetische krachten en de daarmee verbonden zielsinhouden te contacteren en activeren.

Tijdens deze nascholing zullen we werken met elementaire houdingen. Ook  -of juist- deze eenvoudige houdingen brengen ons in contact met bepaalde energiepatronen en zielsinhouden in onszelf. Wanneer we de naklank van zo’n houding in onszelf beluisteren en uit laten werken, zullen we merken dat het opgezochte energiepatroon vrijwel nooit onvervormd in ons werkzaam is. Nagenoeg altijd worden onevenwichtigheden zichtbaar en voelbaar. Als gestaltes wanneer we de disbalans uit laten kristalliseren. Het zijn deze gestaltes die ons direct in de zielenwereld kunnen brengen.

Tijdens deze dag zullen we stap voor stap de methode doornemen; hoe  in een houding te gaan; erin te zijn; er weer uit te gaan. Hoe de energetische weerklank op te pikken en deze gestalte aan te laten nemen. Hoe de gestalte verder te verkennen en eventueel vanuit de gestalte in regressie te gaan.

Het oefenen van deze inductiemethode die vanuit het fysieke werkt, geeft vanzelfsprekend de mogelijkheid om de techniek in de praktijk te gebruiken. Maar ook het oefenen alleen al kan een verdieping geven aan de ervaring van het somatische binnen regressietherapie. Voor de therapeut kan dit de alertheid op en gewaarwording van de lichamelijke betrokkenheid van de cliënt vergroten. Daarbij kan het oefenen op deze manier een ruimer inzicht geven in hoe zielsinhouden via energetische patronen naar fysieke gewaarwordingen doorwerken.

Ervaring met lichaamswerk is niet nodig. Makkelijk zittende kleding is handig!
Mariël houdt zich al vanaf  haar negende jaar intensief bezig met allerlei bewegingsvormen.
Sinds 15 jaar heeft ze een praktijk voor shiatsu en acupunctuur. Mariël is afgestudeerd bij Tasso International

Succes in de praktijk

Rob van Aert

9 februari 2019

Het vak van regressietherapeut uitoefenen is iets anders dan regressietechnieken beheersen. Hiervoor zijn nog andere vaardigheden en activiteiten nodig. De workshop Succes in de praktijk geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

Wat kan je doen om meer (of minder) cliënten te krijgen? Hoe krijg je meer cliënten in een specifieke richting? Waar wil je naartoe met je praktijk? Op welke manieren kan je effectiever werken? Waardoor geef je meer bekendheid aan je werk? Hoe doe je meer in minder tijd? Waardoor houd meer tijd over voor andere dingen? Hoe werk je efficiënter, professioneler, meer cliëntgericht? Op welke manier zijn je ‘bedrijfs­processen’ te optimaliseren? Kortom, hoe krijg je meer succes in je praktijk?

Wil je jezelf daarin ontwikkelen? Investeer dan en schrijf je nu in voor deze workshop. Al met twee extra cliënten heb je de investering terugverdiend. Alles wat je er daarna door ontvangt is rendement.

Rob van Aert is fulltime regressietherapeut met meer dan 25 jaar professionele ervaring in marketing en communicatie. Hij werkte als zelfstandige voor grote Nederlandse merken en diverse multinationals.

Haptonomisch coachen in de regressiepraktijk

Jacqueline Klein

16 maart 2019

In deze nascholing leer je hoe je je cliënten kunt coachen op een manier waardoor ze snel inzicht krijgen in zichzelf. Vaak doen mensen tijdens regressies inzichten op en weten ze niet goed hoe ze dat moeten vertalen naar het dagelijks leven. Hoe doe je dat nou, grenzen stellen? Op welke manier laat ik mezelf nou echt zien?

Op een haptonomische manier (verstand krijgen van gevoel), gaan we aan de slag met onszelf als uitgangspunt. Je ervaart heel direct en op een leuke manier wat je inzet, wat jou beweegt. Door fysieke oefeningen kom je snel in contact met je gevoel en ga je lijfelijk merken wat je draagt en verdraagt, waar je grenzen liggen, wat je aangaat of juist niet, hoe je verbaal en non-verbaal communiceert.

Je hebt na deze dag een scala aan praktische oefeningen om in je praktijk in te zetten.
Ook toegankelijk voor eerste- en tweedejaars.

Jacqueline Klein is naast docent ook huiswerkbegeleider en supervisor bij Tasso. Ze heeft een eigen praktijk in Zwartsluis waar ze werkt met regressietherapie, ademtherapie en haptonomisch coachen.

Vierkant gelukkig! – Marion Boon

4 mei 2019

Deze nascholing is gericht op geluk. Je gelukkig voelen, gelukkig durven en mogen zijn. Wat houdt je tegen? Wat zit je in de weg? Waarom wil iedereen gelukkig zijn en waarom zou je niet gelukkig kunnen zijn? Wat ís dat eigenlijk: geluk? We onderzoeken op de karakteristieke wijze van Transpersoonlijke regressietherapie wat gelukkig zijn voor onszelf betekent en voor de dierbaren om je heen. Waar was je ooit eerder gelukkig? Hoe waren de omstandigheden daar? Wat maakte en maakt je vooral gelukkig? Wat is het grootste obstakel tot geluk? Hoe werkt dit door in je huidige leven? Wij passen een tetralemma toe: het vierkant van polariteiten.

Zo kom je tot verrassende ontdekkingen.

Een Boeddhistische opvatting is dat alles wat ons verwijderd houdt van geluk, niet bij ons hoort, en iedere ziel zou gelukkig geboren moeten kunnen worden. Als je daarvan afwijkt, dan heb je dus iets op te ruimen. Wij pakken dat aan in deze workshop. Er gaat dus veel praktisch gewerkt worden! En daarbij leer je hoe je dit voor je cliënten kunt aanpakken, en hoe je mogelijk zelf een workshop geeft waar anderen weer heel veel aan hebben.

Doe mee en geef je op bij het secretariaat van TASSO. Tot ziens in Amersfoort! Dit is dit jaar de enige nascholing van Marion voor Tasso, want Tasso is internationaal zeer actief.

Nascholing Parasitaire gedachtebeelden – Hans ten Dam

15 juni 2019

Wij denken bij dwanghandelingen en dwanggedachten eerst aan obsessoren, en dan pseudo-obsessoren, maar het kan ook om verzelfstandigde gedachtebeelden gaan.

Een aanhechting is bezield, er is iemand anders in. Een deelpersoonlijkheid is bezield. Het is een deel van jezelf, een vorig leven of een innerlijk kind. Een gedachtebeeld blijkt uiteindelijk niet bezield te zijn. Het is een lege huls.

Het gaat om vormen van niet onszelf zijn, niet omdat we iets van onszelf zijn kwijtgeraakt, niet omdat we iets van buiten geïnternaliseerd hebben, maar omdat we iets krachtigs bedacht hebben dat zich tegen onszelf keert. De nascholing legt uit hoe dat kan, hoe we zulke gedachtebeelden kunnen herkennen en neutraliseren.

Parasitaire gedachtebeelden kunnen niet alleen in sessies naar voren komen, maar soms ook in opstellingen.

Ter voorbereiding kan je paragraaf 10.9 uit Catharsis, Integratie en Transformatie lezen