Beroepsopleiding

Beroepsopleiding regressietherapeut

3 jaar

De ontwikkeling van transpersoonlijke regressietherapie

We hebben een vreemd vak: we noemen het transpersoonlijke regressietherapie. Maar het houdt meer in dan regressie, het beperkt zich niet tot therapie, en niet alles is transpersoonlijk.

Dit vak is begonnen met de ontdekking dat mensen onder hypnose hun kinderjaren gedetailleerd konden herbeleven en daarbij ook weer kinderlijk konden worden. Het was niet alleen herinnering, het was herbeleving.

Toen werd ontdekt dat die herbelevingen heel genezend konden zijn. Zo werd hypnotherapie geboren. Omdat in trance sterke suggesties gegeven kunnen worden, is suggestieve therapie ook een belangrijk onderdeel van de hypnotherapie geworden.

Veel mensen moesten weinig van hypnose hebben vanwege de toneelhypnose en de angst dat je onder controle van de hypnotiseur kon komen of in de trance zou kunnen blijven steken.

Een andere reden om te twijfelen aan hypnotische regressies, was dat bij het teruggaan naar de oorzaken van problemen allerlei vreemde zaken gebeurden. Mensen kwamen in kennelijke vorige levens terecht of ze kwamen als de oorzaak van hun problemen overleden familieleden of huisgeesten tegen. Dat deed denken aan wat, kennelijk gestoorde, psychiatrische patiënten konden vertellen. Of cliënten ervoeren misbruik als kind. Dat mocht natuurlijk niet waar zijn. Freud zelf stopte met hypnose vanwege de incest-ervaringen die opkwamen en die dreigden dat hij zijn registratie als arts zou verliesen.

Resultaten

Waarom gingen er toch mensen mee door? Voor een deel omdat ze het interessant vonden, maar vooral om de resultaten die ze er mee boekten.

Regressie-ervaringen bleken ook opgeroepen te kunnen worden zonder hypnotische suggesties, maar in een lichte trance, meestal met visualisaties. Uiteindelijk bleek regressie mogelijk door eenvoudig op het probleem te focussen, via het herhalen van zinnen, het oproepen van emoties en lichaamsgewaarwordingen en directe vragen en suggesties. Met goed volgen en aansluiten kon bijna alles bereikt worden. Met vaak verrassende en soms ongelooflijke therapeutische resultaten.

Waarom transpersoonlijke regressietherapie?

We noemen het transpersoonlijke regressietherapie omdat wij mogelijke parapsychologische of paranormale ervaringen daarbij serieus nemen—om de eenvoudige redenen dat het de therapie vele malen effectiever en vooral efficiënter maakt. Het proces gaat dieper, sneller en de resultaten zijn veel blijvender. En het maakt het proces voor zowel cliënt als therapeut inzichtelijker.

Hoe interessant en soms hoe spectaculair die paranormale aspecten ook kunnen zijn, we beginnen bij het gewone leven en we komen weer bij het gewone leven uit. We vertrouwen op de intuïtie van de cliënt. En op onze eigen intuïtie. Maar we houden ons verstand erbij. Uiteindelijk moet het kloppen. Zo boeken we verrassende resultaten en zo ontdekken we verrassende zaken.

Regressietherapeuten leren hoe ze bij mensen intuïtieve indrukken kunnen oproepen en daar verstandig mee omgaan. Preciezer gezegd: systematisch en grensverleggend intuïtieve indrukken oproepen, verduidelijken, structureren en verankeren  voor het verbeteren van vitaliteit, bewustzijn, persoonlijk welbevinden en persoonlijke ontwikkeling.

De Tasso-methode in regressietherapie

Bij Tasso maken we geen gebruik van hypnose. Het probleem zelf gebruiken we als ingang voor de sessie. Door bepaalde vragen te stellen, laten we de cliënt zodanig focussen op het probleem dat vanzelf een trance ontstaat waarin beelden en ervaringen uit het onderbewuste omhoog kunnen komen.

Onze ervaring is dat herbeleving van de oorspronkelijke situatie, catharsis (volledige ontlading) en inzicht in de oorsprong van het probleem nodig zijn om een probleem los te kunnen laten. Naast de herbeleving maakt energiewerk een belangrijk onderdeel uit van de methode. We passen vrijwel nooit energiewerk alleen toe en we halen er in de sessies zelden of nooit hulpbronnen en hulpvoorstellingen bij die buiten de cliënt liggen, zoals gidsen. Cliënten hebben zelf alles in huis om het probleem op te lossen. Tasso-therapeuten begeleiden en ondersteunen hun cliënten om zelf tot inzichten te komen en hun problemen op te lossen.

Regressietherapeuten leren dus hoe ze bij mensen intuïtieve indrukken kunnen oproepen en daar verstandig mee omgaan. Preciezer gezegd: Systematisch en grensverleggend oproepen, verduidelijken, structureren en verankeren van intuïtieve indrukken  voor het verbeteren van vitaliteit, bewustzijn, persoonlijk welbevinden en persoonlijke ontwikkeling.

Probleemoplossend en transformerend

Inmiddels beperkt deze werkwijze zich allang niet meer tot alleen het oplossen van persoonlijke problemen. Het wordt ook toegepast op het in algemene zin vergroten van vitaliteit, bewustzijn en geestkracht van individuen (wij spreken wel van personal mastery), en soms zelfs van groepen en organisaties.

Verkregen kennis uit de regressietherapie blijkt zeer goed inzetbaar zijn in andere werkvormen en toepassingsgebieden zoals coaching.

Tasso biedt dan ook workshops en trainingen in vier samenhangende probleemoplossende en transformerende transpersoonlijke en systemische technieken: regressie, personificatie, energiewerk en – soms – opstellingen. Met deze technieken verbeteren we de vitaliteit, het bewustzijn en het persoonlijk welbevinden.

Onze technieken

Onze afgestudeerden

Opzet en doelen van de opleiding

Onze opleiding wordt gehouden op vrijdagen of zaterdagen in Amersfoort. Afgestudeerde therapeuten zijn geen Tasso- of Ten Dam-klonen. Wij stimuleren studenten hun eigen talenten te ontdekken en hun eigen interesses te volgen en tot een soms – zeer persoonlijke – invulling van het vak te komen. Maar wat is dat voor een vak?

Enerverend én rustig.
Regressie is enerverend. Cliënten worstelen met emotionele en existentiële problemen, zij schieten in kinderlijke gevoelens, in angst, verwarring of wanhoop. In transpersoonlijke regressietherapie komen daar nog lijnen bij die door levens heenlopen, voorgeboortelijke of onbelichaamde ervaringen en invloeden van anderen. Onder al die omstandigheden moet je als therapeut rustig en vriendelijk blijven en de verhaallijn vasthouden. Daarvoor heb je betrokkenheid, gemoedsrust en intelligentie nodig.

Leren én jezelf blijven.
Het eigenlijke vak leer je in de praktijk. De opleiding laat studenten daarom veel praktische ervaring opdoen en ze kennismaken met veel verschillende technieken. Iedere cursist wordt gestimuleerd om op basis van eigen sterke en zwakke punten, eigen interesse en affiniteit een persoonlijk profiel te ontwikkelen voor problematieken, cliënten en methoden.

Ongewoon én gewoon.
Hoe buitenissig de inhoud van de sessies soms ook is, wij werken slechts met gewone gesprekstechnieken en eenvoudige lichamelijke verankeringen. Er is niets zweverigs aan. We gebruiken geen rituelen, geen bezweringen, zelfs geen klassieke hypnotische inductie. Visualisaties worden slechts beperkt gebruikt. We gebruiken of suggereren geen invloeden van buitenaf (zoals gidsen); de cliënt werkt altijd zelf en altijd bewust. De therapeut werkt soms intuïtief, maar altijd methodisch – en met gezond verstand.

In de opleiding leer je werken met vorige levens, onbelichaamde ervaringen en andere merkwaardige zaken, maar in onze sessies gaan we er niet specifiek naar op zoek. We zoeken naar de oorzaak van een probleem of de reden waarom de cliënt ermee blijft zitten. Het onderbewuste van de cliënt geeft aan waar we de oplossing kunnen vinden. Veel geslaagde sessies verwerken gewoon ervaringen uit de kindertijd, maar dan wel effectiever dan gebruikelijk.

Opleidingsdoelen

Voor wie is de opleiding Regressietherapie

Wij leren hoe je cliënten al werkende hun zelfvertrouwen en zelfinzicht laat vergroten. Wij knopen direct aan bij wat er is en gaan daarvandaan naar de kern. Misschien bestaan er methoden die sneller en trefzekerder zijn. Maar wij kennen ze niet.

Wij leren je om sensitief te zijn, maar je verstand erbij te houden.

Toelating tot de opleiding

Tijdens de introductiedagen krijgen mogelijke studenten een indruk van de werkwijze en krijgen docenten een indruk van de mogelijke studenten. We laten alleen mensen toe op de opleiding waarvan we verwachten dat ze geschikt zijn voor het vak. Hiervoor is het ook nodig dat ze een sessie doen bij een van de stafleden of deelnemen aan een workshop Transpersoonlijke Regressietherapie.

 De opleiding staat qua leerstof op HBO-niveau. Belangrijker nog vinden wij levenservaring, ruimdenkendheid, invoelingsvermogen en vooral emotionele stabiliteit. Mensen met voldoende aanleg en ervaring, maar onvoldoende scholing hebben soms aanvullende studie nodig in de toegepaste psychologie. Een zekere beheersing van het Engels is nodig omdat sommige leerboeken in het Engels zijn en een enkele les in het Engels wordt gegeven.

 De opleiding benadrukt een professionele instelling, waarin eigen verantwoordelijkheid en eigen werkzaamheid van de cliënt centraal staan.

Toelatingscriteria

Op deze punten vindt geen formele beoordeling plaats, maar twijfel aan een of meerdere van deze punten kan leiden tot afwijzing:

Hoe kies je een opleiding regressietherapie?

Er zijn verschillende opleidingen die regressietherapie aanbieden, al dan niet in combinatie met andere methoden. Het is belangrijk dat je een opleiding kiest die bij je past. We zetten hier de voornaamste verschillen op een rij en we beschrijven welke plaats Tasso inneemt in dit geheel.

Er zijn opleidingen die regressie beschouwen als onderdeel van hypnotherapie, en er zijn opleidingen die in regressietherapie gespecialiseerd zijn. De eerste soort is breder, de tweede soort is dieper. Hypnotherapie werkt ook veel met visualisaties en symbolen, dit doen wij nauwelijks. Tasso Instituut zoekt zoveel mogelijk naar een oplossing van problemen in echte ervaringen – voor zover we dat kunnen nagaan. Wij werken niet met hypnose, maar gebruiken zogenaamde brugmethoden: focussen op de symptomen zelf, schept een ingang voor regressie. Dit werkt vaak sneller en directer dan een hypnotische inductie. Bovendien blijft de cliënt altijd volledig bij bewustzijn.

Een tweede verschil zit in opleidingen die uitdrukkelijk alternatief en spiritueel zijn en opleidingen die zich daarvan distantiëren en zich zo dicht mogelijk bij de reguliere psychotherapie positioneren. Een belangrijk inhoudelijk verschil is bijna altijd dat de ‘spirituele’ opleidingen regressies naar vorige levens serieus nemen en de ‘professionele’ opleidingen deze beschouwen als min of meer nuttige visualisaties of ze liever vermijden. Tasso Instituut wil geen spiritualiteit zonder professionaliteit, maar ook geen professionaliteit zonder spiritualiteit. Wij zoeken niet per definitie oorzaken in vorige levens, maar gaan ze zeker niet uit de weg. Je kunt zeggen dat we qua inhoud spiritueel zijn, en qua methodiek professioneel.

Een derde verschil is zonder meer een kwaliteitsverschil. De meeste opleidingen kennen demonstratiesessies van de docenten en oefensessies van de studenten onder supervisie. Er bestaan echter opleidingen waar nooit demonstraties gegeven worden. Er is zelfs een schriftelijke cursus in regressietherapie.

Volgens ons is het noodzakelijk om verschillende docenten aan het werk te zien of stage te lopen bij verschillende praktiserende therapeuten. Bij Tasso geven alle docenten regelmatig demonstratiesessies en je proeft zelf van de therapie bij  derdejaars studenten.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De mate waarin persoonlijke ervaringen van de studenten in oefensessies en eventuele leertherapie begeleid worden, verschilt per opleiding. Sommige opleidingen stimuleren en begeleiden het eigen proces van de studenten, terwijl andere dat niet als onderdeel van de opleiding beschouwen. Je komt bij Tasso om een vak te leren. Maar we geloven niet dat zoiets kan zonder de therapie aan den lijve te hebben ervaren. En je kan niet aan problemen met je cliënten werken als je er zelf nog middenin zit.

Het eigen proces neemt veel aandacht van de studenten. In de eerste twee jaren van de opleiding ben je cliënt voor leertherapie en in het laatste jaar begeleid je zelf (leer)cliënten.

Dat brengt ons tot het zesde punt: de kwaliteit van de docenten. Wat ze van het vak afweten, hoe ze het overbrengen en of je ze vertrouwt. Je kunt geen opleiding kiezen zonder een eerste kennismaking. Docenten die hun aantekeningen oplepelen zijn verdacht, maar ook charismatische figuren die je doordringend aankijken en meteen persoonlijk worden. Mijd in ieder geval docenten die zich charismatisch presenteren en dan hun aantekeningen oplepelen.

Hoe zit het dan met de docenten van Tasso? Die zijn gewoon beregoed. Anders overleven ze de jaarlijkse evaluaties van de studenten niet.

Als laatste een niet onbelangrijk punt: de accreditatie. De driejarige opleiding Transpersoonlijke Regressietherapie is geaccrediteerd door de Vereniging Integrale Vitaliteit (VIV). Wanneer je afgestudeerd bent, kun je je bij deze beroepsvereniging aanmelden en, wanneer je voldoet aan hun voorwaarden, in veel gevallen vergoed worden door zorgverzekeraars. Voor veel aankomend therapeuten is dit een belangrijke voorwaarde om aan een opleiding te beginnen.

Natuurlijk hopen we dat je na het lezen van dit alles nog steeds onze opleiding wilt volgen. We maken dan graag kennis met je bij een open middag of workshop.

Studiebelasting

Hoewel het voor iedereen zeer persoonlijk is, de een studeert bijvoorbeeld sneller dan de ander, geven we hieronder aan wat de studiebelasting van de opleiding ongeveer zal zijn. Naast de belasting in tijd is er ook een andere belasting: wat het allemaal in jezelf losmaakt en in beweging brengt. Dat levert veel op, maar je hebt voor zo’n proces ook tijd en ruimte nodig. Zit je in grote levensveranderingen, zoals een nieuwe baan, verhuizing of scheiding? Dan kan de opleiding teveel voor je zijn. Iedereen moet dat zelf beoordelen, maar we kunnen je daarbij adviseren.

De opleiding leidt op tot het diploma Transpersoonlijk Regressietherapeut. Met het diploma van de driejarige opleiding kun je je daarnaast ook aanmelden bij de Vereniging Integrale Vitaliteitskunde (VIV

Tasso Instituut biedt je tijdens je studie veel persoonlijke begeleiding. Indien gewenst of noodzakelijk kan er een aangepast studieschema worden aangeboden.

Eerste jaar:Aantal uren
Lesdagen91
Oefendagen15
Studie schriftelijke toetsen96
Acht huiswerksessies32
Twee huiswerkverslagen24
Leertherapie24
Werken onder supervisie16
Eindverslag16
Contacturen buiten lesdagen om12
Voorbereiding lessen52
Literatuur en zelfstudie212
Plenaire bijeenkomsten14
Totaal604
Tweede jaar:Aantal uren
Lesdagen91
Oefendagen21
Studie schriftelijke toetsen96
Acht huiswerksessies32
Twee huiswerkverslagen24
Zes sessies leertherapie volgen24
Werken onder supervisie21
Eindverslag16
Zes sessies leertherapie geven *24
Eindcasus: therapie geven (externe client) *40
Zelfstudie en literatuur253
Contacturen buiten de lesdagen om12
Voorbereiding lessen52
Plenaire bijeenkomsten14
Totaal696
Derde jaar:Aantal uren
Lesdagen56
Modules volgen49
Twee leertherapieën geven48
Scriptie en scriptie presentatie424
Contacturen buiten de lesdagen om12
Voorbereiding lessen32
Zelfstudie en literatuur30
Plenaire bijeenkomsten14
Totaal665

Kostenspecificatie

OmschrijvingPrijs
Drie jarige opleiding
Opleidingskosten 1e jaar3.680,00
Opleidingskosten 2e jaar3.680,00
Masterjaar Transpersoonlijke Regressietherapie1.840,00
Cursusmodules892,50
Totaal opleidingskosten drie jarige opleiding10.092,50

Kosten

De opleidingskosten zijn gebaseerd op het aantal opleidings- en begeleidingsdagen, vandaar dat er verschillen zijn in de cursusgelden van de verschillende jaren.

In het masterjaar geef je leertherapie aan een eerste en of tweedejaars student. Hiervoor ontvang je een vergoeding per sessie. Zelf hoef je geen leertherapie meer te volgen.

Bijkomende kosten

Naast de cursusgelden moet je rekening houden met overige, bijkomende kosten, namelijk:

1e jaar: € 125,- voor studieboeken en € 360,- voor leertherapie.
2e jaar: € 50,- voor studieboeken en € 360,- voor leertherapie.
3e jaar: € 0,- voor studieboeken; voor leertherapie ontvang je 2 x € 360

De opleiding is als beroepsonderwijs geregistreerd door CRKBO en daarom vrijgesteld van BTW.

Betalingsregelingen

Het is mogelijk om het cursusgeld van het eerste en het tweede studiejaar in 10  termijnen te betalen van €368,-. Ook een betaling in twee  termijnen van €1800,- is mogelijk. 

Als er in een keer betaald word dan krijg je een korting van 3%. Het totaalbedrag komt dan uit op €3570,-

Het derde jaar kan niet betaald worden in 10 termijnen. Twee termijnen van €920,- is wel mogelijk. Bij betaling ineens komt het totaalbedrag op €1785,-