Driejarige beroepsopleiding regressietherapeut

De ontwikkeling van transpersoonlijke regressietherapie

We hebben een vreemd vak: we noemen het transpersoonlijke regressietherapie. Maar het houdt meer in dan regressie, het beperkt zich niet tot therapie, en niet alles is transpersoonlijk.

Dit vak is begonnen met de ontdekking dat mensen onder hypnose hun kinderjaren gedetailleerd konden herbeleven en daarbij ook weer kinderlijk konden worden. Het was niet alleen herinnering, het was herbeleving.

Toen werd ontdekt dat die herbelevingen heel genezend konden zijn. Zo werd hypnotherapie geboren. Omdat in trance sterke suggesties gegeven kunnen worden, is suggestieve therapie ook een belangrijk onderdeel van de hypnotherapie geworden.

Veel mensen moesten weinig van hypnose hebben vanwege de toneelhypnose en de angst dat je onder controle van de hypnotiseur kon komen of in de trance zou kunnen blijven steken.

Een andere reden om te twijfelen aan hypnotische regressies, was dat bij het teruggaan naar de oorzaken van problemen allerlei vreemde zaken gebeurden. Mensen kwamen in kennelijke vorige levens terecht of ze kwamen als de oorzaak van hun problemen overleden familieleden of huisgeesten tegen. Dat deed denken aan wat gestoord geachte  psychiatrische patiënten konden vertellen. Of cliënten ervoeren misbruik als kind. Dat mocht natuurlijk niet waar zijn. Freud zelf stopte met hypnose vanwege de incest-ervaringen die opkwamen en die dreigden dat hij zijn registratie als arts zou verliezen.

Resultaten

Waarom gingen er toch mensen mee door? Voor een deel omdat ze het interessant vonden, maar vooral om de resultaten die ze er mee boekten.

Regressie-ervaringen bleken ook opgeroepen te kunnen worden zonder hypnotische suggesties, maar in een lichte trance, meestal met visualisaties. Uiteindelijk bleek regressie mogelijk door eenvoudig, middels zogenaamde brugmethoden, op het probleem te focussen. Via het herhalen van zinnen, het oproepen van emoties en lichaamsgewaarwordingen en directe vragen en suggesties. Met goed volgen en aansluiten kon bijna alles bereikt worden. Met vaak verrassende – en soms ongelooflijke  – therapeutische resultaten.

Waarom transpersoonlijke regressietherapie?

We noemen het transpersoonlijke regressietherapie omdat wij mogelijke parapsychologische of paranormale ervaringen daarbij serieus nemen—om de eenvoudige redenen dat het de therapie vele malen effectiever en vooral efficiënter maakt. Het proces gaat dieper, sneller en de resultaten zijn veel blijvender. En het maakt het proces voor zowel cliënt als therapeut inzichtelijker.

Hoe interessant en soms hoe spectaculair die paranormale aspecten ook kunnen zijn, we beginnen bij het gewone leven en we komen weer bij het gewone leven uit. We vertrouwen op de intuïtie van de cliënt. En op onze eigen intuïtie. Maar we houden ons verstand erbij. Uiteindelijk moet het kloppen. Zo boeken we verrassende resultaten en zo ontdekken we verrassende zaken.

De Tasso-methode in regressietherapie

Bij Tasso maken we geen gebruik van hypnose. Het probleem zelf gebruiken we als ingang voor de sessie. Door bepaalde vragen te stellen, laten we de cliënt zodanig focussen op het probleem dat vanzelf een trance ontstaat waarin beelden en ervaringen uit het onderbewuste omhoog kunnen komen.

Onze ervaring is dat herbeleving van de oorspronkelijke situatie, catharsis (volledige ontlading) en inzicht in de oorsprong van het probleem nodig zijn om een probleem los te kunnen laten. Naast de herbeleving maakt energiewerk een belangrijk onderdeel uit van de methode. We passen vrijwel nooit energiewerk alleen toe en we halen er in de sessies zelden of nooit hulpbronnen en hulpvoorstellingen bij die buiten de cliënt liggen, zoals gidsen. Cliënten hebben zelf alles in huis om het probleem op te lossen. Tasso-therapeuten begeleiden en ondersteunen hun cliënten om zelf tot inzichten te komen en hun problemen op te lossen.

Regressietherapeuten leren dus hoe ze bij mensen intuïtieve indrukken kunnen oproepen en daar verstandig mee omgaan. Preciezer gezegd: Systematisch en grensverleggend oproepen, verduidelijken, structureren en verankeren van intuïtieve indrukken  voor het verbeteren van vitaliteit, bewustzijn, persoonlijk welbevinden en persoonlijke ontwikkeling. Dat is een mond vol. Maar het is ook buitengewoon breed werkzaam.

Probleemoplossend en transformerend

Inmiddels beperkt deze werkwijze zich allang niet meer tot alleen het oplossen van persoonlijke problemen. Het wordt ook toegepast op het in algemene zin vergroten van vitaliteit, bewustzijn en geestkracht van individuen (wij spreken wel van personal mastery), en soms zelfs van groepen en organisaties.

Verkregen kennis uit de regressietherapie blijkt zeer goed inzetbaar zijn in andere werkvormen en toepassingsgebieden zoals coaching.

Tasso biedt dan ook workshops en trainingen in vier samenhangende probleemoplossende en transformerende transpersoonlijke en systemische technieken: regressie, personificatie, energiewerk en – soms – opstellingen. Met deze technieken verbeteren we de vitaliteit, het bewustzijn en het persoonlijk welbevinden.

Onze technieken

Opzet en doelen van de opleiding

Onze opleiding wordt gehouden op vrijdagen of zaterdagen in Amersfoort. Afgestudeerde therapeuten zijn geen Tasso- of Ten Dam-klonen. Wij stimuleren studenten hun eigen talenten te ontdekken en hun eigen interesses te volgen en tot een soms – zeer persoonlijke – invulling van het vak te komen. Maar wat is dat voor een vak?

Enerverend én rustig.
Regressie is enerverend. Cliënten worstelen met emotionele en existentiële problemen, zij schieten in kinderlijke gevoelens, in angst, verwarring of wanhoop. In transpersoonlijke regressietherapie komen daar nog lijnen bij die door levens heen lopen, voorgeboortelijke of onbelichaamde ervaringen, en invloeden van anderen. Onder al die omstandigheden moet je als therapeut rustig en vriendelijk blijven en de verhaallijn vasthouden. Daarvoor heb je betrokkenheid, gemoedsrust en intelligentie nodig.

Leren én jezelf blijven.
Het eigenlijke vak leer je in de praktijk. De opleiding laat studenten daarom veel praktische ervaring opdoen en ze kennismaken met veel verschillende technieken. Iedere cursist wordt gestimuleerd om op basis van eigen sterke en zwakke punten, eigen interesse en affiniteit een persoonlijk profiel te ontwikkelen voor problematieken, cliënten en methoden.

Ongewoon én gewoon.
Hoe buitenissig de inhoud van de sessies soms ook is, wij werken slechts met gewone gesprekstechnieken en eenvoudige lichamelijke verankeringen. Er is niets zweverigs aan. We gebruiken geen rituelen, geen bezweringen, zelfs geen klassieke hypnotische inductie. Visualisaties worden slechts beperkt gebruikt. We gebruiken of suggereren geen invloeden van buitenaf (zoals gidsen); de cliënt werkt altijd zelf en altijd bewust. De therapeut werkt soms intuïtief, maar altijd methodisch – en met gezond verstand.

In de opleiding leer je werken met vorige levens, onbelichaamde ervaringen en andere merkwaardige zaken, maar in onze sessies gaan we er niet specifiek naar op zoek. We zoeken naar de oorzaak van een probleem of de reden waarom de cliënt ermee blijft zitten. Het onderbewuste van de cliënt geeft aan waar we de oplossing kunnen vinden. Veel geslaagde sessies verwerken gewoon ervaringen uit de kindertijd, maar dan wel effectiever dan gebruikelijk. 

Opleidingsdoelen

Voor wie is de Opleiding Regressietherapie

Wij leren hoe je cliënten helpt al werkende hun zelfvertrouwen en zelfinzicht te vergroten. Wij knopen direct aan bij wat er is en gaan daarvandaan naar de kern. Misschien bestaan er methoden die sneller en trefzekerder zijn. Maar wij kennen ze niet. Wij leren je om sensitief te zijn, maar je verstand erbij te houden.

Toelating tot de opleiding

Tijdens de introductiedagen krijgen mogelijke studenten een indruk van de werkwijze en krijgen docenten een indruk van de mogelijke studenten. We laten alleen mensen toe op de opleiding waarvan we verwachten dat ze geschikt zijn voor het vak. Hiervoor is het ook nodig dat ze een sessie doen bij een van de stafleden of deelnemen aan een introductiedag, een webinar of een workshop Transpersoonlijke Regressietherapie.

 De opleiding staat qua leerstof op HBO-niveau. Belangrijker nog vinden wij levenservaring, ruimdenkendheid, invoelingsvermogen en vooral emotionele stabiliteit. Mensen met voldoende aanleg en ervaring, maar onvoldoende scholing hebben soms aanvullende studie nodig in de toegepaste psychologie. Een zekere beheersing van het Engels is nodig omdat sommige leerboeken in het Engels zijn en een enkele les in het Engels wordt gegeven.

 De opleiding benadrukt een professionele instelling, waarin eigen verantwoordelijkheid en eigen werkzaamheid van de cliënt centraal staan.

Toelatingscriteria

Op deze punten vindt geen formele beoordeling plaats, maar twijfel aan een of meerdere van deze punten kan leiden tot afwijzing:

Hoe kies je een opleiding regressietherapie?

Er zijn verschillende opleidingen die regressietherapie aanbieden, al dan niet in combinatie met andere methoden. Het is belangrijk dat je een opleiding kiest die bij je past. We zetten hier de voornaamste verschillen op een rij en we beschrijven welke plaats Tasso inneemt in dit geheel.

Natuurlijk hopen we dat je na het lezen van dit alles onze opleiding wilt volgen. We maken dan graag kennis met je bij een open middag of workshop.

Studiebelasting

Hoewel het voor iedereen zeer persoonlijk is, de een studeert bijvoorbeeld sneller dan de ander, geven we hiernaast aan wat de studiebelasting van de opleiding ongeveer zal zijn. Naast de belasting in tijd is er ook een andere belasting: wat het allemaal in jezelf losmaakt en in beweging brengt. Dat levert veel op, maar je hebt voor zo’n proces ook tijd en ruimte nodig. Zit je in grote levensveranderingen, zoals een nieuwe baan, verhuizing of scheiding? Dan kan de opleiding teveel voor je zijn. Iedereen moet dat zelf beoordelen, maar we kunnen je daarbij adviseren.

De opleiding leidt op tot het diploma Transpersoonlijk Regressietherapeut. Met het diploma van de driejarige opleiding kun je je daarnaast ook aanmelden bij de VIV, de Vereniging Integrale Vitaliteitskunde.

Tasso biedt je tijdens je studie veel persoonlijke begeleiding. Indien gewenst of noodzakelijk kunnen we een aangepast studieschema aanbieden.

Kostenspecificatie

OmschrijvingPrijs
Opleidingskosten 1e jaar€3.680,00
Opleidingskosten 2e jaar€3.680,00
Masterjaar Transpersoonlijke Regressietherapie€2.350,00
Cursusmodules€ 382,50
Totaal opleidingskosten drie jarige opleiding€10.092,50

Kosten

De opleidingskosten zijn gebaseerd op het aantal opleidings- en begeleidingsdagen, vandaar dat er verschillen zijn in de cursusgelden van de verschillende jaren.

In het masterjaar geef je leertherapie aan een eerste en of tweedejaars student. Hiervoor ontvang je een vergoeding per sessie. Zelf hoef je geen leertherapie meer te volgen.

Bijkomende kosten

Naast de cursusgelden moet je rekening houden met overige, bijkomende kosten, namelijk:

1e jaar: € 125,- voor studieboeken en € 360,- voor leertherapie.
2e jaar: € 50,- voor studieboeken en € 360,- voor leertherapie.
3e jaar: € 0,- voor studieboeken; voor leertherapie ontvang je 2 x € 360

De opleiding is als beroepsonderwijs geregistreerd door CRKBO en daarom vrijgesteld van BTW.

Betalingsregelingen

Het is mogelijk om het cursusgeld van het eerste en het tweede studiejaar in 10  termijnen te betalen van €368,-. Ook een betaling in twee  termijnen van €1800,- is mogelijk. 

Als er in een keer betaald word dan krijg je een korting van 3%. Het totaalbedrag komt dan uit op €3570,-

Het derde jaar kan niet betaald worden in 10 termijnen. Twee termijnen van €1175,- is wel mogelijk. Bij betaling ineens komt het totaalbedrag op €2279,50

Aanmelden

Neem contact op via het formulier hiernaast als je belangstelling voor de opleiding hebt. 

Blijf op de hoogte van nieuws en evenementen