Beroepsopleiding Regressietherapie

opleiding regressietherapie

Driejarige opleiding in
Transpersoonlijke Regressietherapie.

Opzet en doelen van de opleiding regressietherapie

Onze opleiding is modulair opgezet. Je kunt je inschrijven voor het jaarprogramma als je regressietherapeut wilt worden. Als je al therapeut bent en je wilt je bekwamen in regressietherapie, dan kun je je ook voor enkele modules naar keuze inschrijven. De eerste module van het eerste jaar is dan wel verplicht. Ook als je enkele modules uit belangstelling wilt volgen zonder praktijkgedeelte, dan kan dat.
De lesdagen zijn  op zaterdag en zondag in Amersfoort. Wij stimuleren studenten hun eigen talenten te ontdekken en hun eigen interesses te volgen en tot een soms – zeer persoonlijke – invulling van het vak te komen. Maar wat is dat voor een vak?

Het vak van een regressietherapeut

Enerverend én rustig
Regressie is enerverend. Cliënten worstelen met emotionele en existentiële problemen, zij schieten in kinderlijke gevoelens, in angst, verwarring of wanhoop. In transpersoonlijke regressietherapie komen daar nog lijnen bij die door levens heen lopen, voorgeboortelijke of onbelichaamde ervaringen, en invloeden van anderen. Onder al die omstandigheden moet je als therapeut rustig en vriendelijk blijven en de verhaallijn vasthouden. Daarvoor heb je betrokkenheid, gemoedsrust en intelligentie nodig.

Ongewoon én gewoon.
Hoe buitenissig de inhoud van de sessies soms ook is, wij werken slechts met gewone gesprekstechnieken en eenvoudige lichamelijke verankeringen. Er is niets zweverigs aan. We gebruiken geen rituelen, geen bezweringen, zelfs geen klassieke hypnotische inductie. Visualisaties worden slechts beperkt gebruikt. We gebruiken of suggereren geen invloeden van buitenaf (zoals gidsen); de cliënt werkt altijd zelf en altijd bewust. De therapeut werkt soms intuïtief, maar altijd methodisch – en met gezond verstand.

Leren én jezelf blijven.
Het eigenlijke vak leer je in de praktijk. De opleiding laat studenten daarom veel praktische ervaring opdoen en ze kennismaken met veel verschillende technieken. Iedere cursist wordt gestimuleerd om op basis van eigen sterke en zwakke punten, eigen interesse en affiniteit een persoonlijk profiel te ontwikkelen voor problematieken, cliënten en methoden.

Therapeuten van Tasso Instituut werken met ervaringen in dit leven en in vorige levens, maar ook met onbelichaamde ervaringen, ervaringen op zielsniveau en energiewerk. In de opleiding leer je werken met vorige levens, onbelichaamde ervaringen en andere merkwaardige zaken, maar in onze sessies gaan we er niet specifiek naar op zoek. We zoeken naar de oorzaak van een probleem of de reden waarom de cliënt ermee blijft zitten. Het onderbewuste van de cliënt geeft aan waar we de oplossing kunnen vinden. Veel geslaagde sessies verwerken gewoon ervaringen uit de kindertijd, maar dan wel effectiever dan gebruikelijk. 

Opleidingsdoelen

 • Kunnen inschatten of regressietherapie voor iemand is aangewezen, wat goede aanknopingspunten zijn en welke methoden het meest geschikt zijn.
 • Kunnen begeleiden van inzichtgevende en cathartische regressies van uiteenlopende ervaringen, ook van vóór de geboorte.
 • Helpen integreren en verankeren van de resultaten in het dagelijkse leven van de cliënt.
 • Kunnen opsporen en integreren van vergeten ervaringen, gevoelens en talenten.
 • Kunnen opsporen en losmaken van ongewilde en onbesefte invloeden en inprentingen van anderen.

Voor wie is de opleiding regressietherapie?

 • Wil je zowel rationeel als intuïtief bezig zijn?
 • Wil je niet de problemen van mensen oplossen, maar wil je mensen helpen zelf hun problemen op te lossen?
 • Wil je direct, gefocust en resultaatgericht werken?
 • Sta je open voor spiritualiteit, maar wil je wel met beide benen op de grond blijven staan?

Wij leren hoe je cliënten helpt al werkende hun zelfvertrouwen en zelfinzicht te vergroten. Wij knopen direct aan bij wat er is en gaan daarvandaan naar de kern.  Wij leren je om sensitief te zijn, maar je verstand erbij te houden.

De Tasso Methode in regressietherapie

Bij Tasso maken we geen gebruik van hypnose. Het probleem zelf gebruiken we als ingang voor de sessie. Door bepaalde vragen te stellen, laten we de cliënt zodanig focussen op het probleem dat vanzelf een trance ontstaat waarin beelden en ervaringen uit het onderbewuste omhoog kunnen komen.

Onze ervaring is dat herbeleving van de oorspronkelijke situatie, catharsis (volledige ontlading) en inzicht in de oorsprong van het probleem nodig zijn om een probleem los te kunnen laten. Naast de herbeleving maakt energiewerk een belangrijk onderdeel uit van de methode. We passen vrijwel nooit energiewerk alleen toe en we halen er in de sessies zelden of nooit hulpbronnen en hulpvoorstellingen bij die buiten de cliënt liggen, zoals gidsen. Cliënten hebben zelf alles in huis om het probleem op te lossen. Tasso-therapeuten begeleiden en ondersteunen hun cliënten om zelf tot inzichten te komen en hun problemen op te lossen.

Regressietherapeuten leren dus hoe ze bij mensen intuïtieve indrukken kunnen oproepen en daar verstandig mee omgaan. Preciezer gezegd: Systematisch en grensverleggend oproepen, verduidelijken, structureren en verankeren van intuïtieve indrukken  voor het verbeteren van vitaliteit, bewustzijn, persoonlijk welbevinden en persoonlijke ontwikkeling. Dat is een mond vol. Maar het is ook buitengewoon breed werkzaam.

Probleemoplossend en transformerend

Inmiddels beperkt deze werkwijze zich allang niet meer tot alleen het oplossen van persoonlijke problemen. Het wordt ook toegepast op het in algemene zin vergroten van vitaliteit, bewustzijn en geestkracht van individuen (wij spreken wel van personal mastery), en soms zelfs van groepen en organisaties.

Verkregen kennis uit de regressietherapie blijkt zeer goed inzetbaar zijn in andere werkvormen en toepassingsgebieden zoals coaching.

Tasso biedt dan ook workshops en trainingen in vier samenhangende probleemoplossende en transformerende transpersoonlijke en systemische technieken: regressie, personificatie, energiewerk en – soms – opstellingen. Met deze technieken verbeteren we de vitaliteit, het bewustzijn en het persoonlijk welbevinden.

Onze technieken

 • Personificatie is het zien van problemen en oplossingen als personen – en een enkelere keer als objecten. Personifiëren wordt ook gebruikt in Gestalt, in Voice Dialogue, in opstellingen, e.d.
 • Energiewerk is het lichamelijk voelen van problemen en oplossingen en het daarbij visualiseren van substanties of energieën in en rond het eigen lichaam.
 • Opstellingen zijn vooral bekend als familie-opstellingen.
 • Transpersoonlijk wil zeggen dat paranormale indrukken, waaronder spirituele invloeden en kennelijke vorige levens, serieus genomen worden.
 • Systemisch wil zeggen dat problemen en oplossingen zich in velden afspelen die zich niet beperken tot het individu.
 • Transformerend wil zeggen dat niet alleen een probleem wordt opgelost of de bewegingsvrijheid vergroot, maar dat er een ander levensgevoel ontstaat: lichamelijk, psychisch, geestelijk en sociaal.

Hoe kies je een opleiding regressietherapie?

Er zijn verschillende opleidingen die regressietherapie aanbieden, al dan niet in combinatie met andere methoden. Het is belangrijk dat je een opleiding kiest die bij je past. We zetten hier de voornaamste verschillen op een rij en we beschrijven welke plaats Tasso inneemt in dit geheel.

Er zijn opleidingen die regressie beschouwen als onderdeel van hypnotherapie, en er zijn opleidingen die in regressietherapie gespecialiseerd zijn. De eerste soort is breder, de tweede soort is dieper. Hypnotherapie werkt ook veel met visualisaties en symbolen, dit doen wij nauwelijks. Tasso Instituut zoekt zoveel mogelijk naar een oplossing van problemen in echte ervaringen – voor zover we dat kunnen nagaan. Wij werken niet met hypnose, maar gebruiken zogenaamde brugmethoden: focussen op de symptomen zelf, schept een ingang voor regressie. Dit werkt vaak sneller en directer dan een hypnotische inductie. Bovendien blijft de cliënt altijd volledig bij bewustzijn.

Een tweede verschil zit in opleidingen die uitdrukkelijk alternatief en spiritueel zijn en opleidingen die zich daarvan distantiëren en zich zo dicht mogelijk bij de reguliere psychotherapie positioneren. Een belangrijk inhoudelijk verschil is bijna altijd dat de ‘spirituele’ opleidingen regressies naar vorige levens serieus nemen en de ‘professionele’ opleidingen deze beschouwen als min of meer nuttige visualisaties of ze liever vermijden. Tasso wil geen spiritualiteit zonder professionaliteit, maar ook geen professionaliteit zonder spiritualiteit. Wij zoeken niet per definitie oorzaken in vorige levens, maar gaan ze zeker niet uit de weg. Je kunt zeggen dat we qua inhoud spiritueel zijn, en qua methodiek professioneel.

3. Kwaliteit

Een derde verschil is zonder meer een kwaliteitsverschil. De meeste opleidingen kennen demonstratiesessies van de docenten en oefensessies van de studenten onder supervisie. Er bestaan echter opleidingen waar nooit demonstraties gegeven worden. Er is zelfs een schriftelijke cursus in regressietherapie.
Volgens ons is het noodzakelijk om verschillende docenten aan het werk te zien of stage te lopen bij verschillende praktiserende therapeuten. Bij Tasso geven alle docenten regelmatig demonstratiesessies en je proeft zelf van de therapie bij  derdejaars studenten.

4. Docenten en begeleiding

Dat brengt ons tot het vierde punt: de kwaliteit van de docenten en begeleiders. Wat ze van het vak afweten, hoe ze het overbrengen en of je ze vertrouwt. Je kunt geen opleiding kiezen zonder een eerste kennismaking. Docenten die hun aantekeningen oplepelen zijn verdacht, maar ook charismatische figuren die je doordringend aankijken en meteen persoonlijk worden. Mijd in ieder geval docenten die zich charismatisch presenteren en dan hun aantekeningen oplepelen.
Hoe zit het dan met de docenten van Tasso? Die zijn gewoon goed. Anders overleven ze de jaarlijkse evaluaties van de studenten niet.

5. Accreditatie

Als laatste een niet onbelangrijk punt: de accreditatie. De driejarige opleiding Transpersoonlijke Regressietherapie is geaccrediteerd door de NVRT en Earth. Wanneer je afgestudeerd bent, kun je je bij deze beroepsverenigingen aanmelden, soms al als student-lid. Er zijn ook andere beroepsverenigingen waar je terecht kunt en, wanneer je voldoet aan hun voorwaarden, in veel gevallen vergoed worden door zorgverzekeraars. Voor veel aankomende therapeuten is dit een belangrijke voorwaarde om aan een opleiding te beginnen.

Regressietherapie

Regressie betekent teruggaan in de tijd. Bij regressietherapie gaan we op zoek naar de oorsprong van een klacht of probleem. Vaak weet je als cliënt zelf niet meer precies waar een probleem, een eigenaardigheid of een vaste overtuiging vandaan komt.
Lees meer

Studiebelasting

Hoewel het voor iedereen zeer persoonlijk is, de een studeert bijvoorbeeld sneller dan de ander, geven we hieronder aan wat de studiebelasting van de opleiding ongeveer zal zijn. Naast de belasting in tijd is er ook een andere belasting: wat het allemaal in jezelf losmaakt en in beweging brengt.
Lees meer

Kosten

Tasso Instituut biedt de opleiding modulair aan. De modulaire opzet biedt veel mogelijkheden om bij Tasso Instituut meer te leren over regressietherapie. 
Betalingsregelingen of aangepast studietempo zijn mogelijk.

Lees Meer

Interesse gekregen?
Neem dan nu contact op!

Er zijn veel mogelijkheden om meer te leren over regressietherapie. Kom ook eens naar een van onze kennismakings– en informatiedagen!

Winkelwagen
Scroll naar boven