Tasso Instituut

Opleidingen transpersoonlijke Regressietherapie en Coaching

Opleidingen transpersoonlijke Regressietherapie en Coaching

Categorie: Over Tasso

Studenten over de opleiding transpersoonlijke regressietherapie Hoe doen wij het als opleiding? Dat kunnen onze studenten het beste beoordelen. Daarom vragen wij studenten aan het eind van elk studiejaar om een evaluatie in te vullen. Het gemiddelde oordeel van de deelnemers over de opleiding is in een schoolcijfer uitgedrukt 8,4. Hieronder een aantal citaten van (oud-)studenten. -Wat dit jaar me heeft opgeleverd? Oh, zoveel!!! – Het eerste jaar heeft me heel veel inzicht in mijzelf gegeven, waarom ik de dingen doe die ik doe. Ik ben van angsten afgekomen. -Ik heb inzicht in de menselijke psyche gekregen. – Ik heb

Tasso Uitgeverij voor boeken van Hans ten Dam en andere schrijvers over o.a. regressie- en reïncarnatietherapie en vorige levens. Meer informatie komt binnenkort op deze site. Tasso Uitgeverij is een kleine, gespecialiseerde uitgeverij met als ambitie boeken over spiritualiteit te publiceren waar een intellectueel zich niet voor hoeft te schamen als iemand ze in zijn of haar boekenkast ontdekt. Tasso Uitgeverij begon in 1996 met de uitgave van Het Roosvenster, een orakelboek van Hans ten Dam en beperkt zich inmiddels tot Nederlandse en Engelstalige uitgaven die het werk van de opleiding ondersteunen. Voor informatie kun je terecht bij info@tasso.nl of tel.: 06-24345464

Heb je interesse in de opleiding Transpersoonlijke Regressietherapie? We verwelkomen je graag bij een van onze introductiemiddagen, workshops regressietherapie of open dagen. Introductiemiddagen Wij houden introductiemiddagen voor mensen die geïnteresseerd zijn in de opleiding. Je krijgt hier informatie over de opleiding en maakt kennis met stafleden van Tasso. De middagen zijn bedoeld voor geïnteresseerden in de opleiding regressietherapie op vrijdagen (start september) of zaterdagen (start januari) in Amersfoort. Bij voldoende belangstelling organiseren we ook een weekendopleiding (vijf driedaagse weekenden per jaar). Aan de middagen zijn geen kosten verbonden en ze beginnen om 14:00 uur. Geef wel even door dat je

Tasso Instituut wil de studenten zo goed mogelijk van dienst zijn. Bij problemen is het eerste aanspreekpunt de mentor die immers verantwoordelijk is voor de studentenbegeleiding. Wanneer dit niet tot een voor de student bevredigende oplossing leidt, kunnen studenten een officiële klacht indienen. Bepalingen  1. Alleen klachten van ingeschreven studenten van Tasso Instituut vallen onder deze regeling. 2. Klachten worden schriftelijk gericht aan de directie van Tasso Instituut, hetzij per brief, hetzij per e-mail. 3. Tasso Instituut zal elke klacht vertrouwelijk behandelen, en de ingediende klacht, eventuele schriftelijke bescheiden en de uit de klachtenbehandeling voortgekomen conclusies of rapporten zorgvuldig registreren.

Onderwijs in transpersoonlijke coaching en therapie Wie zijn wij? Wij zijn gedreven en bewuste leraren voor gedreven en bewuste studenten. Ons onderwijs gaat de diepte in. We zijn grondig. We gaan tot de oorsprong van problemen. We zijn niet bang. Ons aanbod van methoden is breed. Wij doen wat werkt – blijvend werkt. We zijn proefondervindelijk: – overtuigingen zijn belangrijk, zo lang ze maar niet in strijd zijn met de feiten; – wat niet concreet toepasbaar is, vinden we niet erg belangwekkend; – we waarderen ervaring – we zijn zelf ervaren. – We zijn creatief. We improviseren graag, maar we