De ontwikkeling van transpersoonlijke regressietherapie

We hebben een vreemd vak: we noemen het transpersoonlijke regressietherapie. Dat is niet voor niets, want zo heeft het zich ontwikkeld. Maar het houdt meer in dan regressie, het beperkt zich niet tot therapie, en niet alles is transpersoonlijk.
Dit vak is begonnen met de ontdekking dat mensen onder hypnose hun kinderjaren gedetailleerd konden herbeleven en daarbij ook weer kinderlijk konden worden. Het was niet alleen herinnering, het was herbeleving.
Toen werd ontdekt dat die herbelevingen heel genezend konden zijn. Zo werd hypnotherapie geboren. Omdat in trance sterke suggesties gegeven kunnen worden is suggestieve therapie ook een belangrijk onderdeel van de hypnotherapie geworden.
Veel mensen moesten weinig van hypnose hebben vanwege de toneel hypnose en de angst dat je onder controle van de hypnotiseur kon komen of in de trance zou kunnen blijven steken.
Een andere reden om twijfelachtig tegenover hypnotische regressies te komen staan, was dat bij het teruggaan naar de oorzaken van problemen allerlei vreemde zaken gebeurden. Mensen kwamen in kennelijke vorige levens terecht of ze ervoeren als de oorzaak van hun problemen overleden familieleden of huisgeesten. Dat deed denken aan wat psychiatrische patiënten wel konden vertellen. Of cliënten ervoeren misbruik als kind. Dat mocht natuurlijk niet waar zijn. Freud stopte bijvoorbeeld met hypnose en incestverhalen om zijn registratie als arts te behouden.

Resultaten

Waarom gingen er toch mensen mee door? Voor een deel omdat ze het interessant vonden, maar vooral om de resultaten die ze er mee konden boeken.
Toen bleek dat regressie-ervaringen ook opgeroepen konden worden zonder hypnotische suggesties, maar in een lichte trance met ontspanning en meditatie of meestal visualisaties. Uiteindelijk bleek regressie mogelijk door eenvoudig op het probleem te focussen, via het herhalen van zinnen, het oproepen van emoties en lichaamsgewaarwordingen en directe vragen en suggesties. Met goed volgen en aansluiten kon bijna alles bereikt worden. Met vaak verrassende en soms ongelooflijke resultaten.

Waarom transpersoonlijke regressietherapie?

We noemen het transpersoonlijke regressietherapie omdat wij de mogelijkheid van parapsychologische of paranormale ervaringen daarbij serieus nemen—om de eenvoudige redenen dat het de therapie vele malen effectiever en vooral efficiënter maakt. Het proces gaat dieper, sneller en de resultaten zijn veel blijvender. En het maakt het proces voor zowel cliënt als therapeut inzichtelijker.

Hoe interessant en soms hoe spectaculair die paranormale aspecten ook kunnen zijn, we beginnen bij het gewone leven en we komen weer bij het gewone leven uit.
We vertrouwen op de intuïtie van de cliënt. En op onze eigen intuïtie. Maar we houden ons verstand er vooral bij. Uiteindelijk moet het kloppen. Zo boeken we verrassende resultaten en zo ontdekken we verrassende zaken.

Regressietherapeuten leren hoe ze bij mensen intuïtieve indrukken kunnen oproepen en daar verstandig mee omgaan. Preciezer gezegd: Systematisch en grensverleggend oproepen, verduidelijken, structureren en verankeren van intuïtieve indrukken  voor het verbeteren van vitaliteit, bewustzijn, persoonlijk welbevinden en persoonlijke ontwikkeling.

De Tasso-methode in regressietherapie

Bij Tasso Instituut maken we geen gebruik van hypnose. Het probleem zelf gebruiken we als ingang voor de sessie. Door bepaalde vragen te stellen, laten we de cliënt zodanig focussen op het probleem dat vanzelf een trance ontstaat waarin beelden en ervaringen uit het onderbewuste omhoog kunnen komen.

Onze ervaring is dat herbeleving van de oorspronkelijke situatie, catharsis (volledige ontlading) en inzicht in de oorsprong van het probleem nodig zijn om het probleem los te kunnen laten. Naast de herbeleving maakt energiewerk een belangrijk onderdeel uit van de methode. We passen vrijwel nooit energiewerk alleen toe en halen er in de sessies zelden of nooit hulpbronnen en hulpvoorstellingen bij die buiten de cliënt liggen, zoals gidsen. Cliënten hebben zelf alles in huis om het probleem op te lossen. Tasso-therapeuten begeleiden en ondersteunen hun cliënten om zelf tot inzichten te komen en hun problemen op te lossen.

Regressietherapeuten leren hoe ze bij mensen intuïtieve indrukken kunnen oproepen en daar verstandig mee omgaan. Preciezer gezegd: Systematisch en grensverleggend oproepen, verduidelijken, structureren en verankeren van intuïtieve indrukken  voor het verbeteren van vitaliteit, bewustzijn, persoonlijk welbevinden en persoonlijke ontwikkeling.

Probleemoplossend en transformerend

Inmiddels beperkt deze werkwijze zich allang niet meer tot alleen het oplossen van persoonlijke problemen. Het wordt ook toegepast op het in algemene zin vergroten van vitaliteit, bewustzijn en geestkracht van individuen (wij spreken wel van personal mastery), en zelfs een enkele keer van groepen en organisaties.

Met alle verkregen kennis vanuit de regressietherapie blijkt dat bepaalde technieken ook zeer goed inzetbaar zijn in andere werkvormen en toepassingsgebieden, zoals coaching.

Tasso Instituut biedt dan ook workshops en trainingen in vier samenhangende probleemoplossende en transformerende transpersoonlijke en systemische technieken: regressie, personificatie, energiewerk en – soms – opstellingen. Met deze technieken verbeteren we de vitaliteit, het bewustzijn en het persoonlijk welbevinden.

  • Personificatie is het zien van problemen en oplossingen als objecten of personen. Personifiëren wordt ook gebruikt in Gestalt, in Voice Dialogue, in opstellingen, e.d.
  • Energiewerk is het lichamelijk voelen van problemen en oplossingen en het daarbij visualiseren van substanties of energieën in en rond het eigen lichaam.
  • Opstellingen zijn vooral bekend als familie-opstellingen.
  • Transpersoonlijk wil zeggen dat paranormale indrukken en ervaringen geaccepteerd worden, waaronder spirituele invloeden en vorige levens.
  • Systemisch wil zeggen dat problemen en oplossingen zich in velden afspelen die zich niet beperken tot het individu.
  • Transformerend wil zeggen dat niet alleen een probleem wordt opgelost of bewegingsvrijheid groter wordt, maar dat er een ander levensgevoel ontstaat, lichamelijk, psychisch, geestelijk en sociaal.

Regressietherapie helpt veel mensen met psychische en psychosomatische problemen die met een reguliere aanpak niet geholpen worden en ook met complementaire zorg geen blijvende oplossing vinden.
Het geeft lichamelijk en geestelijk herstel na traumatische gebeurtenissen: ongevallen, geweld, sterfgevallen, scheidingen, onvrijwillige verhuizingen. Het lost stress, overspannenheid, chronische vermoeidheid en depressiviteit op.

Niet altijd kunnen de oorzaken weggenomen worden, maar vaak wel. En tenminste de lichamelijke en geestelijke uitwerking kan sterk verminderd worden. Regressietherapeuten helpen hun cliënten zelf de wortels van hun problemen te vinden en deze uit te trekken.
Wij zoeken transformatie, werkelijke veranderingen in leven en werk door hardnekkige problemen op te lossen; barrières te doorbreken; vergeten en verloren kwaliteiten terug te vinden.

Regressietherapie helpt niet alleen met het oplossen van persoonlijke problemen (therapie), maar ook bij het versterken van persoonlijke vermogens, het ontdekken en vrijmaken van talenten en de algemene ontplooiing van vitaliteit, gemoedsrust en geestkracht.Zo maar enkele voorbeelden:

  • psychosomatische syndromen zoals algehele vermoeidheid, hypersensitiviteit en stress, vage en verschuivende pijnen en lichamelijke klachten.
  • allergieën e.d. die niet of nauwelijks op medicatie reageren.
  • stress, overspannenheid en overbelasting.

Omdat regressietherapeuten niet bang zijn voor heftige emoties, en ook niet voor ogenschijnlijk buitenissige of ongrijpbare zaken, gaan ze de diepte in – en de breedte. Ze gaan niets uit de weg en laten niets liggen. Vriendelijk en doortastend. Effectief. Graag snel, maar nooit haastig.
Regressietherapeuten kennen trance, maar werken niet met hypnose of suggestieve therapie. Wij brengen de cliënten niet in een trance, wij gebruiken de trance die er is, de trance van het probleem, om uiteindelijk uit die trance te komen. Wij werken daarbij in wezen non-directief.

Regressie komt zeker niet in de plaats van medische behandelingen. Wij beginnen vaak pas waar medische behandelingen ophouden.

Evert Wilkes
Author: Evert Wilkes

"Medewerker Tasso Secretariaat & Regressie - Reïncarnatie Therapeut" Vragen ? je kan mij bellen op 06 - 243 454 64