Erkende opleidingen regressietherapie

Erkende opleidingen regressietherapie

De erkende opleidingen regressietherapie bij Tasso Instituut zijn opleidingen van kwaliteit én opleidingen met perspectief. Je leert een uitermate boeiend en praktisch vak. Een vak dat nog volop in beweging en ontwikkeling is en waarbij ook je eigen persoonlijke ontwikkeling de nodige aandacht krijgt.

Accreditaties

Tasso Instituut is als opleidingsinstituut geregistreerd door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, CRKBO. Dat betekent dat de opleidingen en nascholingen van Tasso Instituut vrijgesteld zijn van BTW.

De driejarige opleiding Transpersoonlijke Regressietherapie is erkend door:
* De opleiding Transpersoonlijke Regressietherapie van Tasso Instituut is als enige opleiding in regressie- en reïncarnatietherapie in Nederland gecertificeerd door de International Board of Regression Therapy (IBRT).
* Earth Association of Regression Therapy

Als afgestudeerde van de driejarige opleiding Transpersoonlijke regressietherapie kun je lid worden van de volgende beroepsverenigingen:
* Beroepsvereniging voor regressietherapeuten: Earth Association
* Beroepsvereniging voor professionele therapeuten: Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, VIV.
* Beroepsvereniging voor regressie- en reïncarnatietherapeuten: Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten, NVRT.

De tweejarige opleiding Regressie- en reïncarnatietherapie is erkend door:
* Earth Association of Regression Therapy.

Als afgestudeerde van de tweejarige opleiding Regressie- en reïncarnatietherapie kun je lid worden van de volgende beroepsverenigingen:
* Beroepsvereniging voor regressietherapeuten: Earth Association
* Beroepsvereniging voor regressie- en reïncarnatietherapeuten: Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten, NVRT.

De Tasso na- en bijscholingen zijn erkend door:

* Beroepsvereniging voor regressietherapeuten: Earth Association
* Beroepsvereniging professionele therapeuten: Vereniging voor Integrale Vitaliteitkunde, VIV.
* Beroepsvereniging voor regressie- en reïncarnatietherapeuten: Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten.
* Enkele nascholingen zijn erkend door de Vereniging voor hypnotherapeuten, NBVH.

Vergoedingen zorgverzekeringen:

Vanaf 1 januari 2017 is voor cliënten van door Tasso opgeleide therapeuten (gedeeltelijke) vergoeding door de ziektekosten verzekeraars slechts mogelijk indien therapeuten in het bezit zijn van het driejarige diploma Transpersoonlijke regressietherapie én het diploma PSBK. Tevens dienen therapeuten lid te zijn van een beroepsvereniging die is aangesloten bij een koepelorganisatie. Tasso afgestudeerden kunnen zich aansluiten bij de koepel RBCZ middels een beroepslidmaatschap van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV). Overigens gelden er, naast de opleidingseisen, een aantal andere kwaliteitseisen t.a.v. praktijkvoering.