Tasso Instituut

Opleidingen transpersoonlijke Regressietherapie en Coaching

Opleidingen transpersoonlijke Regressietherapie en Coaching
workshops

Zwangerschap en geboorte van uit je ziel

08-02-2020

Maarten Wiegmans

In deze workshop leer je om zwangerschap en geboorte door te werken vanuit specifieke kwaliteiten en energieën van de ziel. Lang wordt in deze sessies stilgestaan bij de zielsherinneringen die aan de incarnatie vooraf gaan. Indien daarin splitsingen zijn – bijvoorbeeld een deel dat naar boven wil en een deel dat naar beneden wil – dan wordt daaraan al gewerkt op  het niveau van de ziel. 

Hierbij wordt (zeer beperkt) gebruik gemaakt van technieken uit live-between-live-sessies of zielsregressies, maar we gaan niet zó hoog in de ziel als in die sessies. We maken géén gebruik van hypnose. We blijven in ongeveer 1/3 deel van de sessie in de onbelichaamde staat.

We beginnen de sessies met een lang verblijf ‘boven.’ We onderzoeken hier tegenstellingen en ervaringen in energie, gevoel, en gewaarwording, en vooral: we herstellen hier iets van die tegenstellingen. Als een deel van ons meer naar boven had gewild, voor we ‘in het vlees gingen’, onderzoeken we die impuls en proberen die te volgen. Je zou het dus een renovatie van het incarnatieproces kunnen noemen. Elementen hiervan nemen we mee in de renovatie van de geboorte zelf, als we de prenatale fase hebben doorgewerkt.

In sommige gevallen – vooral als de tegenstellingen op zielsniveau te groot zijn om in onbelichaamde staat te worden doorgewerkt  – gaan we terug naar een – zeer specifiek – vorig leven, waarin die tegenstellingen zijn ontstaan – vaak een dader- of krachtleven. Zo kunnen tegenstellingen of pijnpunten voor onze huidige incarnatie een ingang vormen tot onze belangrijkste vroegere levenservaring.

Maarten Wiegmans is docent aan de Tasso-opleidingen in Bremen en Amersfoort.

Hij  studeerde politieke wetenschappen, filosofie en Duits voordat hij zijn thuis vond in transpersoonlijke regressietherapie. In 2012 studeerde hij af aan het Tasso Instituut.