Hoe kies je een opleiding regressietherapie?

Er zijn verschillende opleidingen die regressietherapie aanbieden, al dan niet in combinatie met andere methoden. Het is belangrijk dat je een opleiding kiest die bij je past. We zetten hier de voornaamste verschillen op een rij en we beschrijven welke plaats Tasso inneemt in dit geheel.

1. Er zijn opleidingen die regressie beschouwen als onderdeel van hypnotherapie, en opleidingen die in regressietherapie gespecialiseerd zijn. De eerste soort is breder, de tweede soort is dieper. Hypnotherapie werkt ook veel met visualisaties en symbolen, dit doen wij nauwelijks. Tasso Instituut zoekt zoveel mogelijk naar een oplossing van problemen in echte ervaringen (voor zover we dit kunnen nagaan). Wij werken niet met hypnose, maar gebruiken zogenaamde brugmethoden: door te focussen op de symptomen zelf, ontstaat een ingang voor regressie. Dit werkt vaak sneller en directer dan een hypnotische inductie. Bovendien blijft de cliënt altijd volledig bij bewustzijn.

2. Een tweede verschil zit in opleidingen die uitdrukkelijk alternatief en spiritueel zijn en opleidingen die zich daarvan liefst distantiëren en zich zo dicht mogelijk bij de meer reguliere psychotherapie positioneren. Een belangrijk inhoudelijk verschil is bijna altijd dat de ‘spirituele’ opleidingen regressies naar vorige levens serieus nemen en de ‘professionele’ opleidingen deze beschouwen als min of meer nuttige visualisaties of ze liever vermijden. Tasso Instituut wil geen spiritualiteit zonder professionaliteit, maar ook geen professionaliteit zonder spiritualiteit. Wij zoeken niet per definitie oorzaken in vorige levens, maar gaan ze ook zeker niet uit de weg. Je kunt zeggen dat we inhoudelijk spiritueel zijn, en methodisch professioneel.

3. Een derde verschil is zonder meer een kwaliteitsverschil. De meeste opleidingen kennen demonstratiesessies van de docenten en oefensessies van de studenten onder supervisie. Er bestaan echter opleidingen waar nooit demonstraties gegeven worden. Er is zelfs een schriftelijke cursus in regressietherapie. Volgens ons is het noodzakelijk om verschillende docenten aan het werk te zien of stage te lopen bij verschillende praktiserende therapeuten. Bij Tasso geven alle docenten regelmatig demonstratiesessies en je proeft zelf van de therapie bij twee derdejaars studenten.

4. De mate waarin persoonlijke ervaringen van de studenten in oefensessies en eventuele leertherapie begeleid worden, is verschillend per opleiding. Sommige opleidingen stimuleren en begeleiden het eigen proces van de studenten, terwijl andere dat niet als onderdeel van de opleiding beschouwen. Je komt bij Tasso Instituut om een vak te leren. Maar we geloven niet dat zoiets kan zonder de therapie aan den lijve te hebben ervaren. En je kan niet aan problemen met je cliënten werken als je er zelf nog middenin zit. Het eigen proces neemt veel aandacht van de studenten. Je bent cliënt voor leertherapie in de eerste twee jaar van de opleiding en in het laatste jaar begeleid je zelf (leer)cliënten.

5. Een vijfde verschil zit dicht tegen zowel het tweede als het vorige aspect aan: is er een screening van kandidaten of wordt in principe iedereen toegelaten? Hoewel mensen en hun potentieel beoordelen heel moeilijk is, blijkt in de praktijk dat enkele studenten die in een opleiding niet thuishoren, soms de ontwikkeling van een hele groep remmen. Wij screenen. Meer op persoonlijkheid dan op vooropleiding. Sommige kandidaten laten we niet toe omdat we de indruk hebben dat ze (nog) niet klaar zijn om therapeut te worden.

6. Dat brengt ons tot het zesde punt: de kwaliteit van de docenten. Wat ze van het vak afweten, hoe ze het overbrengen en of je ze vertrouwt. Je kunt geen opleiding kiezen zonder een eerste kennismaking. Docenten die hun aantekeningen oplepelen zijn verdacht, maar ook charismatische figuren die je doordringend aankijken en meteen persoonlijk worden. Mijd in ieder geval docenten die zich charismatisch presenteren en dan hun aantekeningen oplepelen. En hoe zit het dan met de docenten van Tasso? Die zijn gewoon beregoed. Anders overleven ze de jaarlijkse evaluaties van de studenten niet.

7. Als laatste een niet onbelangrijk punt: de accreditatie. De driejarige opleiding Transpersoonlijke Regressietherapie is geaccrediteerd door de Vereniging Integrale Vitaliteit (VIV). Wanneer je afgestudeerd bent, kun je je bij deze beroepsvereniging aanmelden en, wanneer je voldoet aan hun voorwaarden, in veel gevallen vergoed worden door zorgverzekeraars. Voor veel aankomend therapeuten is dit een belangrijke voorwaarde om aan een opleiding te beginnen.

Natuurlijk hopen we dat je na het lezen van dit alles nog steeds onze opleiding wilt volgen. We maken dan graag kennis met je bij een open middag of workshop.

Evert Wilkes
Author: Evert Wilkes

"Medewerker Tasso Secretariaat & Regressie - Reïncarnatie Therapeut" Vragen ? je kan mij bellen op 06 - 243 454 64