Lesprogramma 2020 – 2021

Lesprogramma

Eerste jaar 2020/2021

Datum:

Les#

Onderwerp

Docent

25-09-20

Kennismaking leertherapeuten, bestellen leerboeken, toelichting programma

O.V

2/10/2020

Les 1

Microstructuur

MW

16-10-20

Les 2

Macrostructuur

JB

30-10-20

Les 3

Personificatie en aura-exploratie

HtD

13-11-20

Les 4

Psychosomatische trauma's: ongevallen, geweld en chirurgie

HtD

27-11-20

Les 5

Oefendag stappenplannen

JK

18-12-20

Les 6

Innerlijk Kindwerk

MW

15-01-21

Les 7

De somatische brug; lichaamswerk in regressies

JB

29-01-21

Les 8

Hangover-regressies

MW

12/2/2021

Sessies onder supervisie

26-02-21

Les 9

Zwangerschap en geboorte

IW

12/3/2021

Les 10

Aanhechtingen en obsessies, familie en omgeving

JB

19-03-21

Les 11

Aanhechtingen en obsessies door vreemden (spirit releasement)

JB

2/4/2021

Les 12

Verbale exploraties

MW

9/4/2021

Les 13

Oefendag stappenplannen

JK

7/5/2021

Sessies onder supervisie

21-05-21

Les 14

Karakter en postulaten; innerlijke beslissingen

MW

28-05-21

Les 15

De lijn in het huidige leven

HtD

18-06-21

Case- en scriptiepresentaties

21-06-21

Evaluatiedag met docenten, supervisors, huiswerkbegeleiders en klassenvertegenwoordigers

25-06-21

THEMADAG EN UITREIKING CERTIFICATEN

Lesprogramma tweede jaar 2020/2021

Datum:

Les #

Omschrijving

Docent

25-09-20

Kennismaking leertherapeuten, bestellen leerboeken, toelichting programma


9/10/2020

Les 1

Het direct voorgaande leven

IW

23-10-20

Les 2

Onverwerkt sterven; pseudo-obsessoren

MW

6/11/2020

Les 3

Oefendag stappenplannen

JK

20-11-20

Les 4

Tussen dood en geboorte, LBL-sessies

IW

4/12/2020

Les 5

Slachtofferlevens

HtD

11/12/2020

Sessies onder supervisie

22-01-21

Les 6

Dominante en gewelddadige levens

MW

5/2/2021

Les 7

Seksuele problemen, deels al per Zoom in mei 2020 aangeboden.

IW

19-02-21

Sessies onder supervisie

5/3/2021

Les 8

Lichaamswerk als inductie

JB

26-03-21

Les 9

Dharmische levens

JB

2/4/2021

Les 10

Rugdrukken: via de achterdeur naar vorige levens

HtD

16-04-21

Les 11

Gecompliceerde spirituele krachtlevens

MB

23-04-21

Les 12

Oefendag stappenplannen

JK

14-05-21

Les 13

Professionaliteit in coaching en therapie

JB

21-05-21

Sessies onder supervisie

4/6/2021

Les 14

Casebesprekingen

JK

11/6/2021

Les 15

Tentamen therapiepraktijk (1u15�), Kring- en rijgsessies

HtD

18-06-21

Case- en scriptiepresentaties

21-06-21

Evaluatiedag Tasso met docenten, supervisors, huiswerkbegeleiders en klassevertegenwoordigers

25-06-21

THEMADAG EN UITREIKING CERTIFICATEN

Lesprogramma derde jaar 2020/2021

Datum:

Les #

Omschrijving:

Docent:

25-09-20

Kennismaking leercli�nten, toelichting op het programma en het opzetten van de scriptie

16-10-20

Les 1

Transpersoonlijke processen

HtD

20-11-20

Les 2

Schaduwwerk

MB

4/12/2020

Uiterste inleverdatum eerste opzet scriptie

22-01-21

Les 3

Voormenselijke ervaringen en buitenaardse levens

HtD

5/3/2021

Les 4

Homing

IW

19-03-21

Les 5

Soul Retrieval

HtD

23-04-21

Les 6

Bijzondere interventies en diep lichaamswerk

MB

14-05-21

Les 7

Grote integraties

HtD

4/6/2021

Les 8

Core Issue sessies

HtD

Uiterste inleverdatum scripties

18-06-21

Scriptie- en casepresentaties

21-06-21

Evaluatiedag Tasso met docenten, supervisors, huiswerkbegeleiders en klassenvertegenwoordigers

25-06-21

THEMA DAG EN UITREIKING DIPLOMA�S EN CERTIFICATEN