Lesrooster vrijdagopleiding 2018-2019

Het Eerste jaar

21-09-2018 * Opening opleidingsjaar 2018-2019. Kennismaken met leertherapeuten, docenten en begeleiders. Uitreiking syllabus, bestellen leerboeken, toelichting HK/CB
05-10-2018 Les 1. Gesprekstechniek: voorgesprek, aansluiten, focussen, volgen. CB
19-10-2018 Les 2. Pijnlijke herinneringen herbeleven CB
02-11 -2018 Les 3. Brugtechnieken, Trauma regressies, Innerlijk Kindwerk 1 CB
16-11-2018 Les 4. Personificatie, aura-exploratie, Innerlijk Kindwerk 2 CB
30-11-2018 Les 5. Hangover-regressies MB
14-12-2018 Les 6. Zwangerschap en geboorte JK
11-01-2019 Les 7. Aanhechtingen en obsessies door familie en directe omgeving MB
25-01-2019 Les 8. Aanhechtingen en obsessies door vreemden (spirit releasement) HtD
08-02-2019 Oefendag met co-trainer JK
22-02-2018 Les 9. Karakter en innerlijke beslissingen; postulaten CB
08-03-2019 Oefensessies onder supervisie PR
22-03-2019 Les 10. Probleemgerichte sessies: contracten, methoden keuze;
macrostructuur en microstructuur
CB
05-04-2019 Les 11. Psychosomatische traumatiek: ongevallen, geweld en chirurgie HtD
03-05-2019 Oefendag met co-trainer PR
17-05-2019 Oefensessies onder supervisie PR e.a.
24-05-2019 Les 12. De lijn in het huidige leven MB
07-06-2019 Les 13. Professionaliteit CB
24-06-2019 Evaluatiedag Tasso met docenten, supervisoren, huiswerkbegeleiders
en klassevertegenwoordigers
CB
28-06-2019 * Slotdag - themadag en uiteiking diploma's en certificaten HK/CB
Tentamen psychologisch inzicht: 14-12 toesturen vragen, uiterlijk 28-12 antwoorden inleveren.
Tentamen therapeutische praktijk: 12-04 toesturen vragen, uiterlijk 26-04 antwoorden inleveren.
Eindverslagen inleveren uiterlijk 07-06
Hertentamens: 16-08 toesturen vragen, uiterlijk 30-08 antwoorden inleveren.

* Als de zaterdagopleiding van start gaat, dan zijn de start- en slotdag op resp. 22-09-2018 en 29-06-2019

Het Tweede jaar

21-09-2018 * Kennismaking leertherapeuten, bestellen leerboeken, toelichting programma
28-09-2018 Les 1. Het direct voorgaande leven HtD
12-10-2018 Les 2. Onverwerkt sterven, pseudo-obsessoren HtD
26-10-2018 Les 3. Tussen dood en geboorte, LBL-sessies IW
09-11-2018 Les 4. Traumatische levens en hangover-levens opsporen CB
23-11-2018 Les 5. Patronen en polariteiten door levens heen HtD
14-12-2018 Les 6. Karma en dharma: Levens van gezondheid en ziekte MB
18-01-2019 Les 7. Karma en dharma: Levens van rijkdom en armoede MB
01-02-2019 Oefensessies met co-trainer PR
15-02-2019 Les 8. Lichaamswerk in vorige levens JB
01-03-2019 Oefensessies onder supervisie PR
15-03-2019 Les 9. Recursieve problemen in reïncarnatietherapie HtD
12-04-2019 Oefensessies onder supervisie PR e.a.
03-05-2019 Les 10. Karma en dharma: levens van oorlog en vrede MB
10-05-2019 Les 11. Karma en dharma: Positieve en negatieve spirituele levens MB
24-05-2019 Casebesprekingen JK
07-06-2019 Oefensessies onder supervisie PR e.a.
14-06-2019 Les 12. Rijgsessies en kringsessies HtD
21-06-2019 Case- en scriptie presentaties
24-06-2019 Evaluatiedag Tasso met docenten, supervisoren, huiswerkbegeleiders
en klassevertegenwoordigers
28-06-2019 * Slotdag - Themadag, uitreiking certificaten en diploma's
Tentamen Reïncarnatietherapie: 09-11 vragen, 23-12 antwoorden:
Tentamen Inzicht in reïncarnatie: 23-03 vragen, 05-04 antwoorden
Tentamen Therapiepraktijk: 14-06 ter plaatse maken (1 u 15')
Hertentamens: 16-08 toesturen vragen, uiterlijk 30-08 antwoorden inleveren.

* Als de zaterdagopleiding van start gaat, dan zijn de start- en slotdag op resp. 22-09-2018 en 29-06-2019

Het Derde jaar

21-09-2018 * Kennismaken met leercliënten, toelichting op programma
12-10-2018 Les 1. Transpersoonlijke processen HtD
26-10-2018 Les 2. Opzetten van een scriptie CB
02-12-2018 Uiterste inleverdatum eerste opzet scriptie
07-12-2018 Les 3. Schaduwwerk MB
11-01-2019 Les 4. Voormenselijke ervaringen en buitenaardse levens HtD
08-02-2019 Les 5. Bijzondere interventies MB
22-03-2019 Les 6. Soul retrieval en hoger zelf HtD
05-04-2019 Les 7. Grote integraties CB
10-05-2019 Les 8. Core Issue sessies HtD
31-05-2019 Uiterste inleverdatum scripties
21-06-2019 Scriptie en casepresentaties
24-06-2019 Evalutatiedag Tasso met docenten, supervisoren, huiswerkbegeleiders en klassevertegenwoordigers
28-06-2019 * Slotdag - Themadag; uitreiking certificaten en diploma's

Verder deelname aan tenminste zeven dagen nascholingsmodules naar keuze van Tasso of anderen. Voor meer informatie over nascholingen: bekijk de website

* Als de zaterdagopleiding van start gaat, dan zijn de start- en slotdag op resp. 22-09-2018 en 29-06-2019