Lesrooster zaterdagopleiding 2018-2019

Lesrooster Eerste jaar

22-09-2018 Opening opleidingsjaar 2018-2019. Kennismaken met leertherapeuten, docenten en begeleiders. Uitreiking syllabus, bestellen leerboeken, toelichting
06-10-2018 Les 1. Gesprekstechniek: voorgesprek, aansluiten, focussen, volgen.
20-10-2018 Les 2. Pijnlijke herinneringen herbeleven
03-11 -2018 Les 3. Brugtechnieken, Trauma regressies, Innerlijk Kindwerk 1
17-11-2018 Les 4. Personificatie, aura-exploratie, Innerlijk Kindwerk 2
01-12-2018 Les 5. Hangover-regressies
15-12-2018 Les 6. Zwangerschap en geboorte
12-01-2019 Les 7. Aanhechtingen en obsessies door familie en directe omgeving
26-01-2019 Les 8. Aanhechtingen en obsessies door vreemden (spirit releasement)
09-02-2019 Oefendag met co-trainer
23-02-2018 Les 9. Karakter en innerlijke beslissingen; postulaten
09-03-2019 Oefensessies onder supervisie
23-03-2019 Les 10. Probleemgerichte sessies: contracten, methoden keuze;
macrostructuur en microstructuur
06-04-2019 Les 11. Psychosomatische traumatiek: ongevallen, geweld en chirurgie
04-05-2019 Oefendag met co-trainer
18-05-2019 Oefensessies onder supervisie
25-05-2019 Les 12. De lijn in het huidige leven
15-06-2019 Les 13. Professionaliteit
25-06-2019 Evaluatiedag Tasso met docenten, supervisoren, huiswerkbegeleiders
en klassevertegenwoordigers
29-06-2019 Slotdag - themadag en uiteiking diploma's en certificaten
Tentamen psychologisch inzicht: 14-12 toesturen vragen, uiterlijk 28-12 antwoorden inleveren.
Tentamen therapeutische praktijk: 12-04 toesturen vragen, uiterlijk 26-04 antwoorden inleveren.
Eindverslagen inleveren uiterlijk 07-06
Hertentamens: 16-08 toesturen vragen, uiterlijk 30-08 antwoorden inleveren.