Opleiding regressietherapie: lesprogramma

Hieronder staan de lesroosters van het eerste, tweede en derde jaar van de opleiding Transpersoonlijke Regressietherapie 2017-2018

Klik hier voor de volgende lesroosters:

Vrijdagopleiding 2018-2019

Lesprogramma eerste jaar 2018; lesdagen

Datum
Lesonderwerp Docent
27-01-2018 Opening opleidingsjaar.
Kennismaking met leertherapeuten, uitreiking syllabus, bestellen leerboeken en verdere toelichting
27-01-2018 Les 1: Gesprekstechniek: voorgesprek, focussen, volgen CB
10-02-2018 Les 2: Pijnlijke herinneringen herbeleven CB
24-02-2018 Les 3: Brugtechnieken, traumaregressies, innerlijk kindwerk 1 CB
10-03-2018 Les 4: Personificatie, aura-exploratie, innerlijk kindwerk 2 CB
24-03-2018 Les 5: Hangover-regressies MB
07-04-2018 Les 6: Zwangerschap en geboorte  JK
21-04-2018 Les 7: Aanhechten en obsessies door familie en directe omgeving MB
12-05-2018 Les 8: Aanhechten en obsessies door vreemden (spirit releasement)  HtD
26-05-2018 Oefendag met co-trainer JK
09-06-2018 Oefensessies onder supervisie CB

HtD=Hans ten Dam, MB =Marion Boon, CB=Claudine Bonnet, PR=Paula Repi, JK=Jacqueline Klein, HK=Henriët Kornelis

Tentamen psychologisch inzicht: 16-04 toesturen vragen, uiterlijk 30-04 antwoorden inleveren.
Tentamen therapeutische praktijk: 22-10 toesturen vragen, uiterlijk 05-11 antwoorden inleveren.
Eindverslagen inleveren uiterlijk 17-11.
Hertentamens: 07-01-2019 toesturen vragen, uiterlijk 21-01-2019antwoorden inleveren.

Lesprogramma eerste jaar 2017-2018; lesdagen op vrijdag

Datum
Lesonderwerp Docent
29-09-2017 Opening opleidingsjaar.
Kennismaking met leertherapeuten, uitreiking syllabus, bestellen leerboeken en verdere toelichting
13-10-2017 Les 1: Gesprekstechniek: voorgesprek, focussen, volgen CB
27-10-2017 Les 2: Pijnlijke herinneringen herbeleven CB
10-11-2017 Les 3: Brugtechnieken, traumaregressies, innerlijk kindwerk 1 CB
24-11-2017 Les 4: Personificatie, aura-exploratie, innerlijk kindwerk 2 CB
08-12-2017 Les 5: Hangover-regressies MB
05-01-2018 Les 6: Zwangerschap en geboorte  JK
19-01-2018 Les 7: Aanhechten en obsessies door familie en directe omgeving MB
02-02-2018 Les 8: Aanhechten en obsessies door vreemden (spirit releasement)  HtD
23-02-2018 Oefendag met co-trainer JK
16-03-2018 Les 9: Karakter en innerlijke beslissingen; postulaten CB
23-03-2018 Oefensessies onder supervisie  PR e.a.
06-04-2018 Les 10: Probleemgerichte sessies: contracten, methodenkeuze; macrostructuur en microstructuur CB
20-04-2018 Les 11: Psychosomatische traumatiek: ongevallen, geweld en chirurgie HtD
04-05-2018 Oefendag met co-trainer PR
25-05-2018 Oefensessies onder supervisie PR e.a.
08-06-2018 Les 12: De lijn in het huidige leven MB
22-06-2018 Les 13: Professionaliteit CB
25-06-2018 Evaluatiedag Tasso met docenten, supervisoren, huiswerkbegeleiders en klassenvertegenwoordigers
29-06-2018 UITREIKING CERTIFICATEN

HtD=Hans ten Dam, MB =Marion Boon, CB=Claudine Bonnet, PR=Paula Repi, JK=Jacqueline Klein, HK=Henriët Kornelis

Tentamen psychologisch inzicht: 05-01 toesturen vragen, uiterlijk 19-01 antwoorden inleveren.
Tentamen therapeutische praktijk: 27-04 toesturen vragen, uiterlijk 11-05 antwoorden inleveren.
Eindverslagen inleveren uiterlijk 08-06.
Hertentamens: 17-08 toesturen vragen, uiterlijk 31-08 antwoorden inleveren.

Lesprogramma tweede jaar 2017-2018; lesdagen op vrijdag

Datum
Lesonderwerp Docent
29-09-2017 Kennismaking leertherapeuten, bestellen leerboeken, toelichting programma
06-10-2017 Les 1: Het direct voorgaande leven HtD
20-10-2017 Les 2: Onverwerkt sterven; pseudo-obsessoren HtD/PR
03-11-2017 Les 3: Tussen dood en geboorte: LBL-sessies IW
17-11-2017 Les 4: Traumatische levens en hangover-levens opsporen CB
01-12-2017 Les 5: Patronen en polariteiten door levens heen HtD
15-12-2017 Les 6: Karma en dharma: Levens van gezondheid en ziekte MB
12-01-2018 Les 7: Karma en dharma: Levens van rijkdom en armoede MB
26-01-2018 Oefendag met co-trainer PR
09-02-2018 Les 8: Lichaamswerk in vorige levens JB
23-02-2018 Oefensessies onder supervisie PR e.a.
02-03-2018 Les 9: Recursieve problemen in reïncarnatietherapie HtD
16-03-2018 Oefensessies onder supervisie PR e.a.
23-03-2018 Les 10: Karma en dharma: Levens van oorlog en vrede  MB
13-04-2018 Les 11: Karma en dharma; Positieve en negatieve spirituele levens  MB
04-05-2018 Extra dag casebesprekingen  JK
18-05-2018 Oefensessies onder supervisie  PR e.a.
08-06-2018 Les 12: Rijgsessies en kringsessies  HtD
15-06-2018 Casepresentaties
25-06-2018 Evaluatiedag Tasso met docenten, supervisoren, huiswerkbegeleiders en klassenvertegenwoordigers
29-06-2018 UITREIKING CERTIFICATEN

HtD = Hans ten Dam, MB = Marion Boon, CB = Claudine Bonnet, IW = Ina Wullf, PR = Paula Repi, JB = Janine Booij

Tentamen Reïncarnatietherapie: 17-11 vragen, 01-12 antwoorden inleveren.
Tentamen Inzicht in reïncarnatie: 09-03 vragen, 23-03 antwoorden inleveren.
Tentamen Therapiepraktijk: 08-06 ter plaatse maken (1 u 15′)
Hertentamens: 17-08 toesturen vragen, uiterlijk 31-08 antwoorden inleveren.

Lesprogramma derde jaar 2017-2018; lesdagen op vrijdag

Datum
Lesonderwerp Docent
29-09-2017 Kennismaken met leercliënten, toelichting op programma
13-10-2017 Les 1: Transpersoonlijke processen HtD
27-10-2017 Les 2: Opzetten van een scriptie HtD
13-11-2017 Uiterste inleverdatum eerste opzet scriptie
01-12-2017 Les 3: Schaduwwerk MB
12-01-2018 Les 4: Voormenselijke ervaringen en buitenaardse levens HtD
02-02-2018 Les 5: Bijzondere interventies MB
09-03-2018 Les 6: Soul retrieval en hoger zelf HtD
13-04-2018 Les 7: Grote integraties CB
18-05-2018 Les 8: Core Issue sessies HtD
22-05-2018 Uiterste inleverdatum scripties
15-06-2018 Presentatie scripties
25-06-2018 Evaluatiedag Tasso met docenten, supervisoren, huiswerkbegeleiders en klassenvertegenwoordigers
29-06-2018 UITREIKING CERTIFICATEN

HtD = Hans ten Dam, MB = Marion Boon, CB = Claudine Bonnet IW=Ina Wulff

Verder deelname aan tenminste zeven dagen nascholingsmodules naar keuze van Tasso of anderen. Voor meer informatie over nascholingen: bekijk de website