Opleidingen Regressietherapie

Opleidingen Regressietherapie

Tasso Instituut biedt diverse opleidingen in Transpersoonlijke Regressietherapie

Tasso Instituut verzorgt een tweejarige opleiding Regressie- en Reïncarnatie-therapie en een driejarige opleiding Transpersoonlijke Regressietherapie. Ook een eenjarige, Engelstalige, opleiding regressietherapie behoort tot de mogelijkheden. Met het diploma Regressie- en Reïncarnatietherapie kun je lid worden van de beroepsverenigingen NVRT en EARTh.

De driejarige opleiding Transpersoonlijke Regressietherapie biedt daarnaast ook de mogelijkheid je aan te sluiten bij de beroepsvereniging VIV, Vereniging Integrale Vitaliteitkunde.

De lesstof van de eerste twee lesjaren zijn voor beide opleidingen identiek. Het derde jaar van de opleiding Transpersoonlijke Regressietherapie kun je desgewenst na je tweejarige opleiding ook later volgen als een Masterjaar.

Regressietherapie: Het eerste jaar

Het eerste jaar behandelt de regressietherapie in al haar vormen en bestaat uit zeventien lesdagen, om de twee of drie weken. Tussen de lesdagen in komen de cursisten in huiswerkgroepen van vier deelnemers bijeen. Elke cursist is tenminste tweemaal cliënt en tweemaal therapeut en levert tweemaal een huiswerkverslag met analyse in bij de huiswerkbegeleider. De verslagen worden besproken op de volgende huiswerkbijeenkomst of schriftelijk becommentarieerd door de huiswerkbegeleider. In de loop van het eerste jaar krijgen de cursisten twee schriftelijke toetsen. De eerste gaat over psychologisch inzicht en behelst een aantal hoofdstukken van Catharsis, Integratie en Transformatie van Hans ten Dam. De tweede toets gaat over de overige hoofdstukken van Catharsis en Integratie en delen van Regression Therapy: A Handbook for Professionals van Winafred Lucas en Traumasporen van Bessel van der Kolk. Elke deelnemer volgt ‘leertherapie’ van tenminste zes sessies om zelf te ervaren wat een landuriger exploratief en therapeutisch proces inhoudt. Deze leertherapie wordt gegeven door de derdejaars studenten. Aan het eind leveren studenten een verslag in van een door hun gehouden sessie met een cliënt van buiten de opleiding. Wie tenminste vijftien lesdagen (waaronder twee supervisiedagen en twee oefendagen) heeft meegemaakt, de leertherapie met goed gevolg heeft doorgemaakt en zowel voor de theorie (gemiddelde van de twee schriftelijke toetsen) als voor de praktijk (de laatste supervisiesessie voldoende en het gemiddelde van de twee supervisiesessies voldoende) is geslaagd, krijgt het certificaat regressietherapie en gaat over naar het tweede jaar.

Reïncarnatietherapie: Het tweede jaar

Het tweede jaar behandelt de reïncarnatietherapie. Ook het tweede jaar bestaat uit zeventien lesdagen, een leertherapie van zes sessies, leertherapie geven en acht huiswerkbijeenkomsten. In het tweede jaar zijn er twee schriftelijke literatuurtoetsen: over Reïncarnatie: Denkbeelden en Ervaringen van Hans ten Dam, over een ander deel van Regression Therapy van Winafred Lucas en over een keuzeboek. De studenten demonstreren hun vaardigheden bij verschillende supervisoren. Aan het eind van het tweede jaar is er een schriftelijke toets over de in de cursus behandelde stof. Dan leveren de cursisten opnieuw een verslag in van een gehouden sessie. Wie tenminste vijftien lesdagen (waaronder drie supervisiedagen en twee oefendagen) heeft meegemaakt, de leertherapie met goed gevolg heeft doorgemaakt en zowel voor de theorie (gemiddelde van de drie schriftelijke toetsen) als voor de praktijk (gemiddelde van huiswerkverslag en supervisiesessies) is geslaagd, komt in aanmerking voor het diploma Regressie- en Reïncarnatietherapie. Hiervoor dient wel een extra programma te worden gevolgd. Dit bestaat uit het zelf geven van een leertherapie van zes sessies, een therapie van minimaal zes sessies met een cliënt van buiten de opleiding inclusief verslaglegging, en een presentatie van deze casus.

Transpersoonlijke Regressietherapie: Het derde jaar

Het derde jaar bestaat uit negen lesdagen (inclusief de scriptiepresentatiedag) en het bijeensprokkelen van tenminste zeven dagen modules. Tasso Opleidingen biedt zelf modules aan (zie Nascholingen), maar ook modules van andere opleidingen en workshops van buitenlandse docenten kunnen gevolgd worden. Modules staan ook open voor praktiserende therapeuten die aan andere opleidingen zijn afgestudeerd. Daarnaast schrijven de studenten een scriptie over een onderwerp dat interessant is voor praktiserende regressietherapeuten en presenteren dat aan hun medestudenten en afgestudeerde collega’s. Deze scripties worden gepubliceerd in de Tasso-mail, het mededelingenblad voor studenten en afgestudeerden.

Zie ook de pagina: lesprogramma.