Opzet en doelen van de opleiding

Onze opleiding wordt gehouden op vrijdagen of zaterdagen in Amersfoort. Afgestudeerde therapeuten zijn geen Tasso- of Ten Dam-klonen. Wij stimuleren studenten hun eigen talenten te ontdekken en hun eigen interesses te volgen en tot een soms – zeer persoonlijke – invulling van het vak te komen. Maar wat is dat voor een vak?

Enerverend én rustig. Regressie is enerverend. Cliënten worstelen met emotionele en existentiële problemen, zij schieten in kinderlijke gevoelens, in angst, verwarring of wanhoop. In Transpersoonlijke Regressietherapie komen daar nog lijnen bij die door levens heenlopen, voorgeboortelijke of onbelichaamde ervaringen en invloeden van anderen. Onder al die omstandigheden moet de therapeut rustig en vriendelijk blijven en de verhaallijn vasthouden. Daarvoor heb je betrokkenheid, gemoedsrust en intelligentie nodig.

Leren én jezelf blijven. Het eigenlijke vak leer je in de praktijk. De opleiding zorgt er daarom voor dat studenten veel praktische ervaring opdoen en het laat de cursisten kennismaken met veel verschillende technieken. Iedere cursist wordt gestimuleerd om op basis van eigen sterke en zwakke punten, eigen interesse en affiniteit een persoonlijk profiel te ontwikkelen voor problematieken, cliënten en methoden.

Ongewoon én gewoon. Hoe buitenissig de inhoud van de sessies soms ook is, wij werken slechts met gewone gesprekstechnieken en eenvoudige lichamelijke verankeringen. Er is niets zweverigs aan. We gebruiken geen rituelen, geen bezweringen, zelfs geen klassieke hypnotische inductie. Visualisaties worden slechts beperkt gebruikt. We gebruiken of suggereren geen invloed van buitenaf (zoals gidsen); de cliënt werkt zelf en altijd bewust. De therapeut werkt soms intuïtief, maar altijd methodisch – en met gezond verstand. In de opleiding leer je werken met vorige levens, onbelichaamde ervaringen en andere merkwaardige zaken, maar in onze sessies gaan we er niet specifiek naar op zoek. We zoeken naar de oorzaak van een probleem of de reden waarom de cliënt ermee blijft zitten. Het onderbewuste van de cliënt geeft aan waar we de oplossing kunnen vinden. Veel geslaagde sessies verwerken gewoon ervaringen uit de kindertijd, maar dan wel effectiever dan gebruikelijk.

Opleidingsdoelen

  • Kunnen inschatten of regressietherapie voor iemand is aangewezen, wat goede aanknopingspunten zijn en welke methoden het meest geschikt zijn.
  • Kunnen begeleiden van inzichtgevende en cathartische regressies van uiteenlopende ervaringen, ook van vóór de geboorte. Helpen integreren en verankeren van de resultaten in het dagelijkse leven van de cliënt.
  • Kunnen opsporen en integreren van vergeten ervaringen, gevoelens en talenten.
  • Kunnen opsporen en losmaken van ongewilde en onbesefte invloeden en inprentingen van anderen.