Tasso Instituut Opleidingen regressietherapie
previous arrow
next arrow
Slider

Tasso Instituut

Opleidingen transpersoonlijke Regressietherapie en Coaching

Opleidingen transpersoonlijke Regressietherapie en Coaching

Privacy Policy

Dit privacybeleid (“Beleid”) en de Servicevoorwaarden van deze site (samen de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op elk gebruik van https://www.tasso.nl en de services van die site (samen de “Site” of “Diensten”). De eigenaren en medewerkers van de Site worden in dit Beleid “we”, “ons” of “onze” genoemd. Door de Site of zijn Services te gebruiken en / of door ergens op deze Site te klikken om akkoord te gaan met de Voorwaarden en dit Beleid, wordt u geacht een “gebruiker” te zijn voor de doeleinden van dit Beleid. U en elke andere gebruiker (“u” of “Gebruiker” zoals van toepassing) zijn onderworpen aan dit beleid. U en elke gebruiker gaan ook akkoord met de Voorwaarden door gebruik te maken van de Services. In deze Voorwaarden omvat het woord “Site” de site waarnaar hierboven wordt verwezen, de eigenaar (s), contribuanten, leveranciers, licentiegevers en andere verbonden partijen.

We geven deze privacyverklaring door met uitleg over onze online informatiepraktijken, zodat u kunt beslissen of en hoe u kunt communiceren met de Site en de Services.

We kunnen uw informatie vrijgeven als we het passend achten om te voldoen aan de wet, ons sitebeleid te handhaven of de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of anderen te beschermen.

Dit online privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die via onze website wordt verzameld en niet op informatie die offline is verzameld.

Lees ook onze Servicevoorwaarden sectie over het gebruik en de gebruikers van de site.

Door onze site te gebruiken, stemt u in met ons Privacybeleid .

Als we besluiten ons privacybeleid te wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze pagina publiceren. Als we uw e-mailadres hebben, kunnen we u ook een e-mail sturen om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens en andere identificeerbare informatie

Deze site verzamelt bepaalde gebruikersinformatie, waaronder een gebruikersnaam en wachtwoord, contactgegevens of andere gegevens die u op de site typt. Het kan ook uw IP-adres identificeren om u te helpen identificeren bij toekomstige bezoeken aan de site. Naar ons goeddunken kan de Site deze gegevens gebruiken om:

* Personaliseer de gebruikerservaring en / of klantenservice
* Verbeter de site
* Om transacties te verwerken
* Beheer een wedstrijd, promotie, enquête of andere site functie of functie
* Stuur e-mail naar gebruikers

Verzameling van persoonlijk identificeerbare informatie

Bepaalde bezoekers van onze websites kiezen ervoor om met onze website om te gaan op een manier die vereist dat wij persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen. De hoeveelheid en het type informatie dat we verzamelen, is afhankelijk van de aard van de interactie. We vragen bezoekers die zich aanmelden op onze website bijvoorbeeld om een ​​gebruikersnaam en e-mailadres. Degenen die transacties met ons aangaan, wordt gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken, inclusief indien nodig de persoonlijke en financiële informatie die nodig is om die transacties te verwerken.
In elk geval verzamelen we dergelijke informatie alleen voor zover dat nodig of gepast is om het doel van de interactie van de bezoeker met ons te bereiken. We onthullen geen persoonlijk identificeerbare informatie anders dan zoals hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met het voorbehoud dat het hen kan beletten bepaalde websitegerelateerde activiteiten uit te voeren.

Bescherming van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie

We onthullen potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen aan die van zijn werknemers, aannemers en aangesloten organisaties die (i) die informatie nodig hebben om deze namens ons te verwerken of om diensten beschikbaar op onze websites te leveren, en ( ii) die ermee hebben ingestemd het niet aan anderen bekend te maken.
Sommige van die werknemers, aannemers en aangesloten organisaties kunnen zich buiten uw eigen land bevinden; door onze websites te gebruiken, stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen. We zullen persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie niet aan iemand verhuren of verkopen. Behalve aan haar werknemers, aannemers en aangesloten organisaties, zoals hierboven beschreven, onthullen we mogelijk persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen in antwoord op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek, of wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking is redelijkerwijs nodig is om onze eigendommen of rechten, derden of het grote publiek te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker van onze website bent en uw e-mailadres hebt opgegeven, kunnen we u af en toe een e-mail sturen om u te vertellen over nieuwe functies, om uw feedback te vragen of om u op de hoogte te houden van wat er gebeurt met onze producten.
Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via e-mail of via een van onze feedbackmechanismen), behouden we ons het recht voor om het te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of te beantwoorden of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen. We nemen alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen om ons te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van mogelijk persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie.

Hoe gaat onze site om met Do Not Track-signalen?

We eren Do Not Track-signalen en Do Not Track, planten cookies of gebruiken advertenties wanneer een DoT Track-apparaat (DNT) niet is geïnstalleerd.

Privacy van mobiele apparaten

Het volgende is van toepassing op onze site, indien bekeken op een mobiel apparaat:
Wanneer toegang wordt verkregen via een mobiel apparaat, kan onze site automatisch informatie verzamelen, zoals het type mobiel apparaat dat u heeft, apparaat-ID’s en informatie over uw gebruik van de site. Ongeacht het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de site, verzamelt het ook de informatie die u verstrekt, evenals informatie over uw interactie met de site en de inhoud ervan.
Als locatieservices zijn geactiveerd op uw mobiele apparaat, kan onze site informatie verzamelen over de locatie van uw apparaat. Uw mobiele netwerkserviceproviders kunnen apparaatspecifieke informatie verzamelen, zoals een apparaat-ID, wanneer u onze website of een van onze mobiele applicaties gebruikt. Deze informatie die door uw mobiele netwerkdienst wordt verzameld, is niet gekoppeld aan uw gebruikersaccount bij ons of aan uw persoonlijk identificeerbare informatie.

Bescherming van gebruikersinformatie

We werken eraan om de beveiliging van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL) -software, die informatie die u deelt met de site, versleutelt.
De site beschermt ook uw accountgegevens met behulp van HTTPS-overdrachtsprotocol. Dit is een veelgebruikt en veiliger communicatieprotocol.

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes code die de site of een serviceprovider op uw computer plaatst als uw webbrowser dit toestaat. De website maakt gebruik van cookies om bepaalde informatie te herkennen en te bewaren. Op de Site kan die informatie worden gebruikt om uw computer en browser te herkennen van huidige of eerdere bezoeken aan de Site of gerelateerde sites. We kunnen deze door cookies ingevangen informatie gebruiken om onze service aan u te verbeteren, om informatie over bezoekers van de Site en hun gedrag te verzamelen, om items in uw winkelwagentje te onthouden en verwerken, om gebruikersvoorkeuren te begrijpen en op te slaan of om advertenties te volgen . We kunnen een contract afsluiten met externe serviceproviders om ons te helpen onze bezoekers beter te begrijpen.
In de meeste internetbrowsers kunt u uw instellingen wijzigen, zodat u telkens wanneer een cookie wordt verzonden, wordt gewaarschuwd, of cookies worden uitgeschakeld. Als cookies zijn geblokkeerd, werken sommige functies van de site mogelijk niet correct.

Gebruikersnamen, wachtwoorden en profielen

Als daarom wordt gevraagd, moeten gebruikers een geldig e-mailadres opgeven voor de site waarop de gebruiker berichten kan ontvangen. De gebruiker moet ook de site bijwerken als dat e-mailadres verandert. De site behoudt zich het recht voor om elke gebruikersaccount te beëindigen als een geldige e-mail wordt aangevraagd maar niet wordt aangeboden door de gebruiker.
Als de Site een gebruiker of profiel om een ​​gebruikersnaam of profiel vraagt ​​of toestaat, stemmen Gebruikers ermee in geen gebruikersnaam te kiezen of profielinformatie op te geven die iemand zou nabootsen of die verwarring zou kunnen veroorzaken bij een andere persoon of entiteit. De site behoudt zich het recht voor om een ​​gebruikersaccount op elk gewenst moment te annuleren of een gebruikersnaam of profielgegevens te wijzigen. Evenzo, als de site een gebruiker vraagt ​​of toestaat om een ​​avatar te maken of een afbeelding te uploaden, stemt de gebruiker ermee in geen enkele afbeelding te gebruiken die een andere persoon of entiteit nabootst of anderszins verwarring kan veroorzaken.
U bent verantwoordelijk voor de bescherming van uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de site en u stemt ermee in deze niet aan een derde partij bekend te maken. We raden u aan een passwerk te gebruiken dat langer is dan acht tekens. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten in uw account, ongeacht of u deze hebt geautoriseerd. U gaat ermee akkoord ons op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account, per e-mail aan info@tasso.nl. U erkent dat als u uw interacties op de Site wilt beschermen, het uw verantwoordelijkheid is om een ​​beveiligde gecodeerde verbinding, een virtueel privénetwerk of andere passende maatregelen te gebruiken.

Geschillen

Wij zijn gevestigd in Amersfoort, Nederland en u neemt de aanbesteding om onze site te gebruiken. Dit beleid en alle zaken die voortvloeien uit uw gebruik van de site worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd volgens de wetten van Amersfoort, Nederland, ongeacht de rechtskeuzevoorschriften van enig rechtsgebied. De federale rechtbanken en nationale rechtbanken die geografische jurisdictie hebben over geschillen die zich voordoen op onze kantoorlocatie in Amersfoort, Nederland zijn de enige toegestane locaties voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit beleid of de site en service. >
ARBITRAGE

Niettegenstaande alles dat in strijd zou kunnen zijn binnen de “Geschillen” -bepalingen hierboven, zullen alle aangelegenheden, en alle claims binnen een meerdere claim kwestie, die arbitrable zijn, inclusief alle claims voor geldelijke schade, worden beslist door één enkele door ons te selecteren arbiter. , die in of nabij Amersfoort, Nederland, hoorzittingen zal houden volgens de regels die van toepassing zijn.

COPPA (Children Online Privacy Protection Act)

Als het gaat om het verzamelen van persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar, stelt de Wet op de online privacybescherming van kinderen (COPPA) de ouders onder controle. De Federal Trade Commission, het consumentenbeschermingsagentschap van de Verenigde Staten, handhaaft de COPPA-regel, die aangeeft wat exploitanten van websites en online diensten moeten doen om de privacy en veiligheid van kinderen online te beschermen.
We verkopen niet specifiek aan kinderen onder de 13 jaar.

Eerlijke informatiepraktijken

De Fair Information Practices-principes vormen de ruggengraat van de privacywetgeving in de Verenigde Staten en de concepten die zij bevatten hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van gegevensbeschermingswetten over de hele wereld. Het begrijpen van de Fair Information Practice Principles en hoe deze moeten worden geïmplementeerd, is van cruciaal belang om te voldoen aan de verschillende privacywetten die persoonlijke informatie beschermen.

Wijzigingen in de Site en de Services

De eigenaars en medewerkers van de Site zullen zich inspannen om de Site voor onze gebruikers te verbeteren en om onze zakelijke belangen op de Site te bevorderen. We behouden ons het recht voor om functies, inhoud en gegevens toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen, inclusief het recht om prijsbepalingen toe te voegen of te wijzigen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor dergelijke wijzigingen. Noch uw gebruik van de Site noch deze voorwaarden geven u enig recht, titel of beschermbaar juridisch belang op de Site of de inhoud ervan.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van dit privacybeleid te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om dit privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de Website na het plaatsen van enige wijzigingen in dit Privacybeleid houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Voorwaarden Contact

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, kunt u deze richten aan info@tasso.nl.

Aantekeningen

Privacyverklaring Tasso Instituut

Tasso Instituut, gevestigd aan Muurhuizen 104, 3811EL Amersfoort, ingeschreven in de Kamer van koophandel KVK 33269873, Vestigingsnr. 000012484504, rechtsvorm Besloten Vennootschap,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Tasso Instituut BV
Muurhuizen 102
3811 EL Amersfoort
Tel .: 06 243 454 64
E-mail: info@tasso.nl


Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via info@tasso.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Tasso Institute verwerkt uw gebruik van onze diensten en / of omdat uw gegevens zichzelf aan ons verstrekken.
Geef uw mening over de persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats
– Telefoonnummer
– Emailadres
Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en / of service has have the web of the websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan om hun online activiteiten te laten plaatsvinden. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder dat persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@tasso.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Als je de opleiding regressietherapie volgt bij Tasso Instituut dan worden je studieresultaten en – vluchten geregistreerd in een beveiligde omgeving.
Met welk doel en op basis van welke grond wij wij verwerken
Tasso Institute heeft de volgende tips:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en / of aankondigingen
– Je te kunnen bellen van e-mailen as this needed is our services out to can voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– het verslag van je studieresultaten en -vorst, als je bent student bent ingeschreven bij het Tasso Instituut.

Geautomatiseerde besluitvorming
Tasso Instituut neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die kunnen veroorzaken voor personen. Het gaat hier om genomen door computerprogramma’s van -systemen, zonder dat daar een mens (tussen een medewerker van Tasso Instituut).
Hoe lang we ook bewaren
Tasso Institute to know need to the needs to their data to collecting. Wij stellen de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categories) van persoonsgegevens:
– Nieuwsbrief, naam en email: tot opzegging
– Studentenadministratie: personalia, adres, contactgegevens, studievordering: tot max. 1 jaar na afstuderen. Adres en taken kunnen behouden blijven t.b.v. Réunies.
– In het kader van de wettelijke bewaartermijn financiële administratie: Facturen met naam en adresgegevens: 7 jaar.
– Personeelsgegevens: tot max. 2 jaar na sluitingiging dienstverband.
Delen van persoonsgegevens met derden
Tasso is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van uw opdracht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en betrouwbaarheid van jouw gegevens. Tasso Instituut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, ofwed technieken, die wij gebruiken
Tasso Instituut gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tasso Instituut gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar hoeveel werkt en dat uw voorke-instellingen onvoorwaardelijk worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te laten optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte inhoud en reclame kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt op cookies klikken om deze internetbrowser zo in te zetten dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kun je eerder die eerder wordt opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
De website Tasso Instituut is niet verantwoordelijk voor de cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waaraan de bezoeker kan deelnemen, inclusief YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook, en dergelijke.
Lees meer in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heeft u het recht om uw gegevens in de verwerking van uw gegevens in de verwerking van uw gegevens te herstellen. Dat betekent dat je een vraag kunt stellen aan de gebruiker die in een computerbestand naar jou een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en / of recht op gegevensoverdraagbaarheid van heb je andere vragen / opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een specificatie naar info@tasso.nl.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Tasso Institute zal zo snel mogelijk, maar in the vier cases, at your request reageren.
Tasso Institute will be er on the your data of always as a complaint in teas bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Bevrijding persoonsgegevens
Tasso Instituut neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt deel aan de vergadering, bescherming, onbeschikbaarheid, ongeoorloofde aanpassing en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tasso.nl.

Laatst bijgewerkt

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op * 23-10-2018 18: 27: 41 *