Voor wie is de opleiding regressietherapie?

  • Wil je zowel rationeel als intuïtief bezig zijn?
  • Wil je niet de problemen van mensen oplossen, maar wil je mensen helpen zelf hun problemen op te lossen?
  • Wil je direct, gefocust en resultaatgericht werken?
  • Sta je open voor spiritualiteit, maar wil je wel met beide benen op de grond blijven staan?

Dan zal je je bij ons thuis voelen.

Wij leren je hoe je cliënten leert al werkende hun zelfvertrouwen en zelfinzicht te vergroten. Wij knopen direct aan bij wat er is en gaan daarvandaan naar de kern. Misschien bestaan er methoden die sneller en trefzekerder zijn. Maar wij kennen ze niet. Wij leren je om sensitief te zijn, maar je verstand erbij te houden.

Toelatingsprocedure

Tijdens de introductiedagen krijgen kandidaten een indruk van de werkwijze en krijgen docenten een indruk van de kandidaten. We laten alleen mensen toe op de opleiding waarvan we verwachten dat ze geschikt zijn voor het vak. Hiervoor is het ook nodig dat je een sessie doet bij een van de stafleden of deelneemt aan een workshop Transpersoonlijke Regressietherapie.

De opleiding staat qua leerstof op HBO-niveau. Belangrijker nog vinden wij levenservaring, ruimdenkendheid, invoelingsvermogen en vooral emotionele stabiliteit. Mensen met voldoende aanleg en ervaring, maar onvoldoende scholing hebben soms aanvullende studie nodig in de toegepaste psychologie. Een zekere beheersing van het Engels is nodig omdat sommige leerboeken in het Engels zijn en een enkele les in het Engels wordt gegeven.

De opleiding benadrukt een professionele instelling, waarin eigen verantwoordelijkheid en eigen werkzaamheid van de cliënt centraal staan.

Toelatingscriteria

De toelatingscriteria voor zowel de driejarige als de tweejarige opleiding zijn:

1. Een HAVO, een VWO of een MBO-diploma.

2. Een volledig Ingevuld aanmeldingsformulier

3. Deelname aan kennismakingsweekend of een individuele introductiesessie. Wij kijken naar de  volgende persoonlijke eigenschappen:
· HBO-denkniveau
· Eigen regressiebelevingen (blijkend uit groepssessie en individuele sessie)
· Levenservaring
· Niet alleen maar het positieve willen of kunnen zien.
· Belangstellend en empatisch. Luistert goed.
· Kent eigen grenzen en respecteert die van anderen.
· Emotionele en mentale stabiliteit
· Staat open voor reflectie op het eigen functioneren.
· Ruimdenkendheid: accepteren van ongewone ervaringen en reacties, niet alleen maar in schema’s denken.

Op deze punten vindt geen formele beoordeling plaats, maar twijfel aan een of meerdere van deze punten kan leiden tot afwijzing.

4. Een intakegesprek met een van de directieleden.

5. Wie bij aanvang van de cursus in therapie is, wordt niet toegelaten. Het schept verwarring bij oefensessies, demosessies en de leertherapie.

6. Eerste betaling cursusgeld ontvangen vóór de eerste les.

7. De ondertekende en ingeleverde gedragscode voor studenten.