Workshops

Tasso Instituut biedt publieksworkshops aan voor zelfontwikkeling in leven en werk

Vanuit innerlijke rust en energie
krijg je weer een helder zicht op je leven
en de rol en positie in je werk. 
Daardoor neemt de effectiviteit van je besluiten toe.

De dagen worden gehouden in Amersfoort, onder leiding van Hans ten Dam.
We beginnen om tien uur en eindigen tussen vijf en half zes. Er is een lunchpauze van een uur.
Groepen zijn minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Workshop: Meer jezelf worden

Driedaagse workshop door Hans ten Dam

In drie zaterdagen via visualisaties en regressies uitvinden waar je sterke en zwakke punten vandaan komen. Beter begrijpen wat je sterke en zwakke punten zijn. Een onvermoede kwaliteit ontdekken, een zwak punt verminderen of een in aanleg sterk punt vrijmaken.

Dag 1: Geboorte en jeugd. We gaan na welke jeugd-ervaringen, ook de min of meer vergeten ervaringen, je sterker of zwakker gemaakt hebben. Ook de ervaringen rondom de geboorte en soms zelfs in de baarmoeder kunnen een rol spelen.

Dag 2: Invloeden van anderen. Anderen beïnvloeden ons gewild en ongewild, bewust en onbewust. Sommigen van ons zijn ook gevoelig voor de sfeer van plaatsen. Je kunt enkele van die invloeden ontdekken en, voor zover ze ongewenst zijn, neutraliseren.

Dag 3: Mogelijke invloeden van vorige levens. We hebben het hier over invloeden die al voor de geboorte speelden en die niet voortkomen uit ouders of grootouders.

Steeds proberen we positieve eigenschappen te versterken en negatieve invloeden te verminderen. In een programma van drie dagen kan natuurlijk niet alles aan bod komen en opgelost of vrijgemaakt worden. Maar stimulerende ontdekkingen en nuttige veranderingen zullen er voor bijna alle deelnemers in zitten.

Data: 25 februari, 4 maart en 11 maart 2023

Kosten: € 555,–

Meer jezelf worden

Wil jij ook uitvinden waar je sterke en zwakke punten vandaan komen? Wil jij beter begrijpen wat je sterke en zwakke punten zijn? Een onvermoede kwaliteit ontdekken, een zwak punt verminderen of een in aanleg sterk punt vrijmaken? Neem dan contact op!

Workshop: Persoonlijk Meesterschap

Drie- of vijfdaagse workshop door Hans ten Dam

Peter Senge introduceerde het begrip Personal Mastery  in De Lerende Organisatie. Een lerende organisatie vergt lerende mensen, zowel zakelijk als persoonlijk. Personal Mastery gaat dan ook verder dan technische competenties en vaardigheden; het is een persoonlijke verandering en bewustwording. Personal Mastery, zoals verder ontwikkeld door Hans ten Dam, bestaat uit vijf kwaliteiten:

  • mentale helderheid
  • innerlijke kalmte
  • besluitvaardigheid
  • afstemming
  • hoog energieniveau

Werkwijze en resultaten

Met onder meer visualisaties, lichaamsgewaarwordingen en opstellingen krijgen de deelnemers concrete en duurzame leerervaringen op bovengenoemde vijf kwaliteiten. Ze ontdekken en ontkrachten wat ze remt, en ze beseffen hoe ze hun kwaliteiten beter in kunnen zetten. Deze werkwijze leidt er toe dat de deelnemers:

  • hun zelfvertrouwen versterken
  • hun onderzoekende en ondernemende kwaliteiten aanspreken en inzetten
  • hun visies en doelen en die concretiseren in haalbare doelen
  • zich bewust worden van de plaats van hun werk in het grotere geheel
  • groeien en anderen ruimte geven om te groeien

Check regelmatig
onze agenda
voor data!

Winkelwagen
Scroll naar boven