Regressietherapie

Wat is regressietherapie?

Tasso Instituut verzorgt een twee- en driejarige opleiding in Transpersoonlijke Regressietherapie. Ook een eenjarige, Engelstalige, opleiding is mogelijk.

Regressie

Regressie betekent teruggaan in de tijd. Bij regressietherapie gaan we op zoek naar de oorsprong van een klacht of probleem. Vaak weet iemand zelf niet meer precies waar een probleem, een eigenaardigheid of een vaste overtuiging vandaan komt. Met bepaalde gesprekstechnieken helpt de regressietherapeut iemand terug te gaan naar de ervaring die ten grondslag ligt aan de huidige klacht.

Bevrijdende therapie

Regressietherapie gebruikt herbelevingen om storende vergeten en onverwerkte ervaringen zo te verwerken dat iemand zich van de nawerkingen kan bevrijden. Ook storende trekjes zoals lichtgeraaktheid of negatieve overtuigingen als “het is mijn schuld dat alles fout gaat”, hebben oorzaken in het verleden en kunnen met regressietherapie opgelost worden. Regressietherapeuten kunnen ook vergeten positieve ervaringen en slapende vermogens opnieuw activeren.

Bij regressietherapie herbeleeft iemand dus vroegere ervaringen, om zich te bevrijden van de belemmerende emoties en gedachten die nú voor problemen zorgen. Hierbij blijft iemand volledig bewust. Hoewel er vergeten ervaringen of emoties bovenkomen in een sessie, beseft iemand dat de ervaring al lang voorbij is. Als therapeut begeleid je de cliënt om inzicht te krijgen in de gevolgen van vaak oude ervaringen en die los te laten.

Ontwikkelingen in regressietherapie

Regressietherapie is een nog jonge therapievorm. Sinds de beginjaren omstreeks 1980 is er veel veranderd en nog steeds gaan de ontwikkelingen door, zowel in technieken als in toepassingen zoals coaching en opstellingen. Inmiddels spreken we over ‘transpersoonlijke regressietherapie’ omdat regressietherapie inmiddels veel meer omvat dan alleen het herbeleven van oorzakelijke ervaringen. Het transpersoonlijke aspect in de therapie is een wezenlijk bestanddeel van de regressietherapie geworden. Veel meer informatie kun je vinden op ontwikkelingen in regressietherapie.

Transpersoonlijk: Voorbij de eigen persoonlijkheid

Transpersoonlijke regressietherapie betekent dat we voorbij de grenzen van de persoonlijkheid gaan. Transpersoonlijke regressietherapie maakt gebruik van beelden en belevingen die opkomen vanuit het onderbewuste. Bij Tasso nemen we alle ervaringen die opkomen bij het zoeken naar de oorzaak van een probleem serieus. Er kunnen in een sessie levensechte beelden opkomen die een oorsprong in een vorig leven lijken te hebben. Zulke herbelevingen doen wij niet als onzin af, we gebruiken ze therapeutisch. Voor het succes van de therapie is geloven in vorige levens niet nodig. Dit onderdeel van de regressietherapie wordt wel reïncarnatietherapie genoemd.

Bij Tasso gaan we uit van de ervaringen die we tegenkomen, niet van een levensovertuiging. We zoeken ook zeker niet per definitie naar een oorzaak van problemen in vorige levens, maar werken wel met zulke beelden en ervaringen als de cliënt daar terechtkomt. Naast vorige levens gaan we ervan uit dat we ook andere dingen kunnen ervaren die niet uit onze eigen persoonlijkheid komen of die te boven gaan: geestelijke ervaringen, telepathische ervaringen, mystieke ervaringen. Regressietherapie impliceert een transpersoonlijk gezichtspunt wanneer we dergelijke ervaringen accepteren en therapeutisch gebruiken.

Er kunnen ook herbelevingen opkomen van onbelichaamde ervaringen, ervaringen in de zielenwereld of ‘het tussenbestaan’. Cliënten kunnen ook sessies doen voor een ander, bijvoorbeeld voor een klein kind, of voor iemand die niet in staat is zelf een sessie te doen. Bovendien kunnen cliënten indrukken krijgen van wat we kunnen aanduiden als energieën. Mensen kunnen energie bij zich dragen die niet van hun is. Iemand heeft dan bijvoorbeeld een emotie, een gedrag of een overtuiging overgenomen van een familielid. Dat kan leiden tot psychische en zelfs tot fysieke klachten. Met transpersoonlijke regressietherapie kunnen we dit losmaken. Iemand kan ook een deel van de eigen energie verloren zijn. Ook dit kunnen we terughalen met deze therapie. We combineren onze sessies dan ook met energetisch werken.

Werkzaam op meerdere niveaus

Met transpersoonlijke regressietherapie bereiken we meerdere niveaus van menselijke ervaring: cognitief, emotioneel, lichamelijk, energetisch en spiritueel. Het effect van de therapie is dan ook wezenlijk transformerend. We werken naar catharsis (bevrijding), integratie (heelwording) en transformatie (wezenlijke verandering).

Transpersoonlijke regressietherapie levert vaak indrukwekkende resultaten op. Het komt regelmatig voor dat cliënten die niet geholpen konden worden met andere therapieën wél van hun klachten af komen door regressietherapie. Er kan bijvoorbeeld een ervaring met verdrinking uit een vorig leven ten grondslag liggen aan angst voor water in dit leven. Daar kom je niet bij uit als je je jeugd analyseert. En hoewel iemand dan baat kan hebben bij gedragstherapie, zal dit niet de opluchting geven die iemand krijgt die de oorspronkelijke angstervaring doorleeft, beseft dat die voorbij is en die voor eens en altijd loslaat. Dit gebeurt wel bij regressietherapie.

Lees verder